O erotických motivech v umění se dozvíte více v Divadelním sále při přednášce Smyslné linie

Galerie plastik Hořice Vás srdečně zve na přednášku Smyslné linie. O erotických motivech v umění secese a symbolismu promluví Mgr. Kristýna Hochmuth z Národní Galerie v Praze. Přednáška pořádaná u příležitosti 110. výročí založení Galerie plastik se uskuteční 29. listopadu 2018 od 17,30 hodin v Divadelním sále hořické radnice.
Na přelomu 19. a 20. století se ve výtvarném umění proměňuje přístup k erotickým námětům. Umělci začínají vizualizovat doposud tabuizovaná témata, která dříve náležela spíše do intimní sféry života. Pro ztvárnění ženského aktu již není nutné hledat záminku – nahá žena nemusí být jen Venuší, Lukrécií či Alegorií jara. Mytologické a biblické náměty zůstávají, jsou však přehodnocovány a nově pojímány. Velké oblibě se těší téma prvotního hříchu, kdy je Eva chápána jako první femme fatale.

Historička umění Kristýna Hochmuth pracuje jako kurátorka sbírky grafiky a kresby v Národní galerii v Praze. Specializuje se na umění 19. století a počátku 20. století a problematiku česko-francouzských vztahů. Jako kurátorka se podílela na řadě výstavních projektů, spolu s Annou Pravdovou připravila výstavu Bonjour, Monsieur Gaugin: čeští umělci v Bretani 1850-1950, kterou můžete vidět v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient