Novým starostou Litomyšle bude Daniel Brýdl

(Aktualizováno před )

Povolební vyjednávání je oficiálně u konce. Na dnešní schůzce se lídři čtyř nejsilnějších stran domluvili na podmínkách „velké koalice“, v níž usednou zástupci Generace 89 (šest mandátů), KDU-ČSL (pět mandátů), ODS (pět mandátů) a Nestraníků (čtyři mandáty).

Dva zastupitelé ČSSD a jeden za KSČM zůstanou stejně jako v minulém volebním období v opozici. Nová koalice bude mít 20 zastupitelů z celkového počtu 23. V nové sedmičlenné radě města usednou dva zástupci Generace 89, stejný počet mandátů pak připadne také KDU-ČSL a ODS, sedmým radním bude zástupce Nestraníků.

Starostou města pro následující volební období má být podle koaliční smlouvy Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. (Generace 89), místostarostou Radomil Kašpar (KDU-ČSL).

Nové vedení města chce co nejdříve začít plnit volební program. „Nechceme dělat revoluci, ale spíše by mělo jít o evoluci. Určitě se shodneme na velkých investičních akcích, a to i s opozicí, protože jsme je měli všichni v programech. Jde například o řešení parkování v centru města a u nemocnice, hledání financí na stavbu nového domova pro seniory a zvýšení nabídky na možnost individuální výstavby i nájemních domů. Za mě osobně bych rád vnesl do komunikace s občany moderní prvky a větší otevřenost – participativní rozpočet, zpřehlednění webu, využívání aplikací a podobně. Litomyšl musí být atraktivní i pro mladé lidi, aby neodcházeli do velkých měst,“ představuje svoji vizi rozvoje Litomyšle Daniel Brýdl.

Budoucí místostarosta Radomil Kašpar v hodnocení povolebního vyjednávání vyzdvihuje politickou kulturu v Litomyšli: „Jako ješitnému chlapovi mi udělalo radost, že jsem od voličů získal nejvíce preferenčních hlasů, jako lídra KDU-ČSL mě mrzelo, že jsme nevyhráli, ale voličům děkuji jak za hlasy, tak za účast u voleb. Pro Litomyšl je pozitivní, že staronová koalice bude mít v zastupitelstvu dvacet ze třiadvaceti hlasů, což je velice silný mandát a jasný signál od voličů, že byli s našimi předchozími kroky spokojení. Povolební vyjednávání bylo velice korektní a leckterá větší města by se od nás mohla v politické kultuře učit.“

A jak výsledek komunálních voleb hodnotí představitelé dalších politických stran?

„Ze vznikající koalice mám velmi dobrý pocit. Opět se sešla parta rozumných a pracovitých lidí s jediným cílem, zvelebit naše město. Kontinuita bez velkých otřesů a pokora k minulosti, to je část tajemství prosperujícího města. Pracovat pro Litomyšl je pro mě radost i čest zároveň.“ – Ing. Josef Janeček, ODS

„S výsledkem komunálních voleb jsme velmi spokojeni. Musíme poděkovat voličům, že ocenili naši práci v uplynulém období a dali nám znovu důvěru. Máme historicky nejvyšší počet zastupitelů. Ihned po volbách jsme byli osloveni vítězným sdružením Generace 89, zda-li chceme být v širší koalici. Zároveň byla podána nabídka na místo v městské radě. Obě nabídky jsme přijali; podobné sestavě (dříve navíc FOL) byla koalice i městská rada v minulém volebním období. Jednání o společné koalici, prioritách i budoucím prohlášení proběhla a byla většinová shoda o dalším směřování a vedení města.“
– Ing. Josef Černý, Nestraníci

„ČSSD ztratila v těchto volbách jednoho člena zastupitelstva a v dalším volebním období budou zájmy voličů naší nejstarší strany hájit dva zastupitelé. A opět tedy budou těmi z opozice. To není žádné překvapující zjištění – v Litomyšli tomu tak je. Jestliže s námi nebylo vyjednáváno v roce 2010, kdy jsme po součtu hlasů získali čtvrté místo, k vyjednávání jsme nebyli přizváni ani v roce 2014 – z místa třetího, je jasné, že jsme pozvánku do koalice neobdrželi letos z místa pátého. Přesto – děkujeme těm, kteří dali své hlasy našim kandidátům, a budeme se snažit ve výborech, komisích a při rozhodování při jednání zastupitelstva hájit zájmy všech občanů. Všichni přeci chceme čisté, klidné, bezpečné město se vzdělanými a spokojenými lidmi, chceme, aby se tu žilo dobře všem – malým, mladým, starším i starým.” – Dana Kmošková, ČSSD

„KSČM v Litomyšli získala obdobně jako v uplynulém volebním období pouze jedno místo v zastupitelstvu města. Za přízeň děkuji všem, kteří hlas KSČM dali. Z předvolebních materiálů, které obdrželi občané do svých schránek, bylo zřejmé, že hlavní témata všech subjektů byla obdobná. Proto i já, jako zvolený zastupitel, budu v nastávajícím volebním období podporovat zahájení výstavby domu sociálních služeb a bytů pro mladé lidi, řešení dopravy a parkování ve městě (silnice E 35, výstavbu parkoviště), pokračování ve výstavbě cyklostezky. Aktivně budu podporovat zachování dostupné zdravotní péče pro občany města a přilehlých obcí. Kromě výše uvedeného budu prosazovat maximální péči o majetek města (budovy, komunikace, památky, umělecké předměty,…) a podporovat investice do akcí města v oblasti investic, sportu i kultury. Jsem si vědom toho, že jako jediný z 23 zastupitelů nejsem schopen věci prosadit sám. Při ústních jednáních jsem byl ujištěn, že mnou zmíněná problematika neleží na srdci pouze mně, ale je společná i pro ostatní subjekty, které mají v zastupitelstvu více členů. Budu podporovat dobré návrhy kohokoliv, bez rozdílu stranické příslušnosti a sám se vyvaruji jednání, které by škodilo našemu městu a jeho občanům. Totéž očekávám i od mých nově zvolených kolegů zastupitelů.“
– Ing. Vítězslav Hanzl, KSČM

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz