Nový přechod ve Žďáru pomůže jeho obyvatelům

V druhé polovině roku 2018 dojde k vybudování nového přechodu na mezi ulicemi 1. máje, Husova a Veselská. První nápad na přechod v těchto místech vznikl v roce 2013, od roku 2014 se město touto otázkou aktivně zabývalo.

V roce 2017 se vedení města povedlo domluvit vykoupení pozemků, které jsou nutné k vybudování přechodu. V roce 2017 byl vytvořen projekt na vznik přechodu. Projekt odhadoval cenu na 1 milion korun bez DPH. V letošním roce proběhla soutěž na dodavatele stavby. Díky výběrovému řízení se povedlo finální cenu dostat na 839 tisíc korun bez DPH.

„Spojnice mezi Farčaty a parkem U Ivana vede přes ulici Husova, kde není žádný přechod pro chodce. Od začátku volebního období jsme se otázkou vybudování přechodu zabývali. Vloni jsme se domluvili na výkupu pozemků. A letos navazujeme samotnou stavbou,“ dodává Zdeněk Navrátil, starosta města. Dodává, že v tomto místě je přechod potřebný vzhledem k vysoké intenzitě chodců mířících od a do ŽĎASu a blízké mateřské školy.

Cena nezahrnuje jen namalování přechodu, to je až to poslední. Normy pro přechody vyžadují i úpravu chodníků a křižovatky (544 tisíc korun), úpravu uličních vpustí (50 tisíc korun) a veřejné osvětlení + osvětlení přechodu (213 tisíc korun).

Realizace stavby bude probíhat od 16. července do 20. září 2018.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz