Nový babybox brzy zprovozní vsetínská nemocnice

Babybox ve Vsetínské nemocnici, který je již v současné době nainstalovaný ze zadní strany chirurgického pavilonu, který stojí nalevo od hlavního vstupu do areálu, bude uveden do provozu ve středu 12. prosince ve 12 hodin.

Jde o schránku nové generace, která se vyrábí od roku 2012. První generace byla tvarově jiná a z klasického plechu. Box byl mechanický, měl těžká dvířka ovládaná klikou.

Schránka nové generace je z antikorového plechu, její dvoukřídlá dvířka jsou automatická. Box je klimatizovaný, vevnitř je vanička upevněná do váhového držáku se senzorem. Ten rozezná, zdali do boxu skutečně někdo něco vložil, nebo jej otevřel třeba jen ze zvědavosti. Podle toho informuje, eliminuje tedy falešné alarmy.

Babyboxy v České republice založil Ludvík Hess, který stojí v čele Nadačního fondu pro odložené děti Statim a občanského sdružení Babybox pro odložené děti – Statim. Babyboxy zřizuje a provozuje na základě sponzorských darů. Prosadit schránku i ve Vsetíně si vyžádalo pětileté úsilí. Největší zásluhu na jejím zřízení má podle něj vsetínský starosta Jiří Růžička, který se zásadně přimluvil v nemocnici.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient