Search
Close this search box.

Nové možnosti využití domu na Klatovské 19 v Plzni ověřila studie

Nová architektonicko-provozní studie ověřila možnosti městského domu na Klatovské třídě 19 nejen pro turistické využití. Návrh od architekta Ludvíka Gryma, který odsouhlasila Rada města Plzně, zpracovává architektonické, funkční a dispoziční řešení rekonstrukce budovy. To zahrnuje vojenskou expozici nazvanou Muzeum generála Pattona a dále plánovanou obnovu a vhodné využití zdejších Loosových interiérů, a to včetně jejich zpřístupnění veřejnosti a doplnění o potřebné administrativní prostory. Předpokládané náklady na realizaci expozice a stavební úpravy činí přibližně 100 milionů korun bez DPH dle odhadu odpovídajícímu aktuálnímu stupni zpracování. Architektonická studie je připravena jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

„Architektonicko-provozní studie vzešla z dvoufázového zadání. V první fázi bylo třem architektonickým kancelářím zadáno na základě jejich zkušeností a referencí zpracování jednoduché architektonické studie. Ze vzniklých návrhů vybrala odborná pracovní skupina autora, který své dílo dopracoval do podrobnosti finální studie. Stal se jím architekt Ludvík Grym, který má zkušenosti například s realizací rekonstrukce bytu Viléma Krause v Bendově ulici 10 v Plzni, který byl navržen Adolfem Loosem, stejně jako vysoce hodnotný interiér Semmlerova bytu v 1. patře domu na Klatovské 19,“ uvedla Stanislava Maronová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

„Návrh nabízí řešení, kde spolu může existovat rovnocenné partnerství osobností Loose a Pattona a kde zároveň dochází k vytvoření živého a současného prostoru, v němž je kladen důraz na návštěvníka. Nebude se tedy jednat o ryze exponátové muzeum,“ popsal první náměstek primátora Martin Baxa.

Předpokládané odhadované náklady činí dle studie přibližně 100 milionů korun bez DPH. Částka je odvozena od nákladů na m3 obestavěného prostoru a zahrnuje stavební výdaje v rozsahu zhruba 85 milionů korun bez DPH a asi 15 milionů korun bez DPH na realizaci expozice. Jedná se o odhad nákladů odpovídající aktuálnímu stupni zpracování, tedy studie. K upřesnění pořizovací ceny i provozních nákladů dojde v rámci zpracování jednotlivých stupňů dokumentace. Architektonická studie je připravena jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. V tomto okamžiku se předpokládá zpracování DÚR pro stavební část a pokračování na dokumentaci, podrobnějším řešení pro expoziční část.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient