Nezletilci si nahnuli z lahve

Skupina sedmi osob konzumovala v Ostravě alkoholické nápoje na veřejném prostranství. Hlídka po příjezdu na místo spatřila uvedené osoby, které byly zjevně pod vlivem návykové látky. Ty uvedly, že jsou tady, protože se vracejí z hokeje. Někteří z přítomných se navíc jevili jako nezletilí. To se následně po zjištění jejich totožností potvrdilo u dvou mladých mužů, kterým bylo sedmnáct let. U obou byla provedena orientační dechová zkouška, s pozitivním výsledkem (0,27 ‰ a 1,16 ‰).
Událost bude oznámena orgánu sociálně právní ochrany dětí k dalšímu projednání.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient