Neurologové se sešli v přednáškových prostorách teplické nemocnice

Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., společně s Centrem pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění v Teplicích uspořádalo v uplynulém měsíci v přednáškových prostorách teplické nemocnice konferenci na téma mezioborová spolupráce a péče o nemocné s roztroušenou sklerózou (RS) v komplexním rozsahu. Záštitu nad akcí, které se vztahovala k třináctému výročí oficiálního zahájení činnosti specializovaného pracoviště pro léčbu roztroušené sklerózy mozkomíšní v Teplicích, převzal předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

Účastníky konference pozdravil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, který v úvodním slově omluvil nepřítomnost předsedy představenstva z důvodu jeho pracovních povinností. „Paní primářka teplické neurologie MUDr. Matra Vachová se letos na konci měsíce ledna stala absolutní vítězkou v kategorii Veřejná správa prestižní čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2017. Certifikát za přínos pro rozvoj regionu převzala z rukou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, který získal již v roce 2015 tuto cenu v kategorii Podnikání a management, za osobní přínos pro rozvoj největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji při modernizaci pěti nemocnic, investic do nejmodernějšího přístrojového vybavení, zvyšování mezd zaměstnanců i měnícího se obrazu vnímání společnosti u veřejnosti. Jde o anketu, ve které hlasuje široká veřejnost. Děkuji paní MUDr. Martě Vachové za úsilí a péči, se kterou odvádí svoji práci,“ uvedl Ing. Petr Fiala.

Zároveň připomněl, že právě v těchto dnech probíhá rekonstrukce části teplického neurologického oddělení a RS centra. „Zejména se jedná o změny dispozic, výměnu oken, rozvodů technického zařízení budovy, elektrotechnické instalace atd. Veškeré náklady na realizaci jsou hrazeny z vlastních zdrojů teplického neurologického oddělení. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací je zhruba v polovině měsíce dubna letošního roku,“ dodal generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., letos na konferenci přivítala 110 účastníků – lékaře, lékárníky, zdravotních sestry ze spádové oblasti zdravotnického pracoviště, kterým je Ústecký, Liberecký, ale také Karlovarský kraj, studenty Fakulty zdravotních studií UJEP v Ústí nad Labem, rovněž zástupce pacientské organizace ROSKA. „Moje přednáška se věnovala novinkám a možnostem v léčbě roztroušené sklerózy. Urologické problematice u nemocných s touto diagnózou a možnostem řešení poruch sfinkterů vyvolaných tímto neurologickým onemocněním se ve své přednášce věnoval MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D., z ústecké kliniky urologie a robotické chirurgie. O roztroušené skleróze a idiopatických střevních zánětech z pohledu gastroenterologa pohovořil MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., z ISCARE Praha. Tato přednáška byla novým tématem, které se stále častěji v rámci sdružených autoimunit diskutuje. Závěrem velmi osvěžující přednášku prezentoval MUDr. Michael Chytrý, který se zabývá nejen psychoterapeutickými intervencemi u chronicky nemocných, ale také u jejich ošetřovatelů. Pomoc kvalitního psychologa je zásadní nejen pro úspěšnou léčbu pacienta, ale také pro udržení stability terapeutického týmu,“ řekla MUDr. Marta Vachová.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient