Nemocnice v Ústí nad Labem a v Mostě se připojily k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí

Zdravotníci Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z., se zapojili do oslav Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopad. Záštitu nad doprovodnými aktivitami převzali zástupci obou zúčastněných měst, tehdejší primátorka města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová a náměstkyně primátora města Most Ing. Markéta Stará.

V Ústí nad Labem v tento sváteční den proběhlo již páté setkání ústeckých minidětí, které letos hostilo rodinné centrum Pampalánie. Rodinné příslušníky spolu s dětmi, které trávily na neonatologické klinice první své týdny života, přivítali MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta neonatologické kliniky, Lenka Nováková, vrchní sestra kliniky, další personál zdravotnického pracoviště a předsedkyně spolku Ústecké Miniděti Mgr. Bc. Jana Jelínková.

„Spádová oblast ústecké neonatologické kliniky přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého. Naší vizí je si stále držet status špičkového perinatologického centra, rozvíjet se, vzdělávat, abychom neustále poskytovali našim pacientům tu nejlepší péči. Snažíme se zachytit i nové trendy v péči o donošené děti. Za zmínku určitě stojí revize v přístupu k fyziologickým novorozencům podle posledních doporučení světové zdravotnické organizace World Health Organization,“ uvedl MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.

„Na akci dorazilo 75 dětí se svými rodiči. Jednalo se zatím o rekordní účast. Z původních drobečků v inkubátorech vyrostly usměvavé čilé děti, které svojí šikovností a pílí rodičů dohání své donošené vrstevníky. Oslavy probíhaly i na neonatologické klinice, kde ještě hospitalizované děti byly oblečeny do purpurové barvy a dostaly dárečky od šikovných maminek a babiček, které se tak snaží zpříjemnit těžkou etapu života rodičů nedonošených dětí. Oslavy vyvrcholily purpurovým nasvícením výletního zámečku Větruše v Ústí nad Labem,“ uvedl MUDr. Ing. Martin Pánek, lékař ústecké neonatologické kliniky.

O den dříve proběhly oslavy Světového dne předčasně narozených dětí v Mostě, kde spolek Nedoklubko uspořádal historicky první Purpurový ples. Hlavní část večera patřila představení práce mosteckých neonatologických sester. V kategorii Nejmilejší sestřička získala ocenění Petra Bláhová, v kategorii Nejmilejší sestřička následné péče si cenu odnesla Karla Jankovičová, MUDr. Marie Váchová získala ocenění v kategorii Nejmilejší lékařka. „Purpurový ples uspořádala zástupkyně Nedoklubka paní Markéta Kučerová ve spolupráci s městem Most jako poděkování za péči o nedonošené děti v mosteckém perinatologickém centru. Byla zde vyzdvižena práce zejména zdravotních sestřiček, které denně nedonošeným dětem a jejich maminkám věnují nejen svůj pracovní čas, ale mnohdy i své srdce a často se stávají na dlouhou dobu součástí jejich rodiny,“ uvedla MUDr. Marie Váchová, která vede Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. V rámci Světového dne předčasně narozených dětí se do purpurové barvy zahalila dominanta města Most – Hrad Hněvín.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětské a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., každé z těchto zdravotnických pracovišť je součástí perinatologického centra, Krajská zdravotní, a. s., tak disponuje dvěma centry z dvanácti v České republice.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient