Nemocnice v Hořovicích úspěšně zakončila svůj první sanitářský kurz

Historicky první sanitářský kurz, na jehož realizaci získala hořovická nemocnice akreditaci v letošním roce, byl úspěšně ukončen.

„K vykonávání povolání Sanitář je nutné mít absolvovaný sanitářský kurz. V letošním roce jsme získali od MZ ČR oprávnění k realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu “Sanitář”,“ popisuje Blanka Červenková, hlavní sestra nemocnice.

Do prvního kurzu se přihlásilo 8 zájemkyň, z nichž 7 vykonalo úspěšně závěrečnou zkoušku.

Kurz byl dvouměsíční. Během této doby absolventky kurzu školil lékařský i nelékařský personál Nemocnice Hořovice. V rámci praktické části vzdělávání se účastnice kurzu mimo jiné seznámily s pracovišti nemocnice, kam se běžně nedostanou, např. centrální operační sály, porodní sály, centrální sterilizace, dětský NIP, neonatologie.

„Jsme spokojeni s vysokou úspěšností u závěrečné zkoušky. Děkuji touto cestou našim absolventkám – sanitářkám i všem školitelům za aktivní přístup k výuce. Další kurz budeme otevírat na jaře příštího roku,“ říká hlavní sestra.

Charakteristika kurzu:

Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární (soustavná péče), laboratorní, lékárenské péče i autoptického (pitevního) oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Přesný termín a přihláška na další kurz bude umístěna na webu nemocnice.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz