Nemocnice Pardubického kraje se snaží šířit osvětu k prevenci proleženin

Na 15. listopadu připadá Světový den STOP dekubitům, jehož cílem je seznámení s problematikou vzniku dekubitů. Nemocnice Pardubického kraje připravuje od 9.00 do 16.00 hod informační kampaň v obchodní galerii Nová Louže v Ústí nad Orlicí.

Proleženiny zůstávají i přes veškerý pokrok v medicíně vážným problémem. Jejich prevence je výrazně snazší než jejich následná léčba. V prostorách Nové Louže budou ve čtvrtek 15. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin veřejnosti k dispozici zdravotníci a partneři nemocnice pro podávání informací a konzultace k problematice proleženin. „V minulých letech jsme pořádali informativní kampaně v našich nemocnicích, letos jsme se rozhodli vyjít přímo mezi veřejnost do obchodního centra Nová Louže a děkujeme společnosti Konzum, že nám to umožnila,“ doplnila Gabriela Medunová, manažerka ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje.

Dekubity mohou vznikat již během několika hodin při nadměrném mechanickém zatížení kůže, tlaku, tření, vlhkosti a nedostatečné výživě. Hlavním vyvolávacím faktorem je dlouhodobé ležení na lůžku bez změny polohy nebo dlouhodobé sezení, například na invalidním vozíku. Proleženiny se mohou objevit u každého člověka, avšak nejrizikovější skupinou jsou osoby nad 70 let. „Dekubitus má čtyři stádia, od začervenání kůže až po hluboké postižení svalů, šlach a kostí. Jejich léčba je v rámci domácí i nemocniční ošetřovatelské péče komplikovaná, zdlouhavá i finančně nákladná. Proto je důležité proleženinám předcházet,“ uvedla Gabriela Medunová.

Proleženinám lze předcházet pravidelným polohováním, používáním preventivních krytí, udržováním vhodného prostředí, pečlivou osobní hygienou, včasným vstáváním z lůžka, rehabilitací i správnou výživou. Návštěvníkům Nové Louže a všem zájemcům o problematiku prevence a léčby proleženin nabídnou zdravotníci Nemocnice Pardubického kraje komplexní informace o zásadách správného polohování, řešení inkontinence, konzultace s rehabilitačním pracovníkem, zdravotně-sociální pracovnicí i farmaceutickým asistentem z nemocniční lékárny, dále informace o materiálech na vlhké hojení ran a výživovém poradenství i ukázku polohovacích pomůcek.

O akci STOP dekubitům
Informační kampaně během Světového dne STOP dekubitům se v rámci celosvětové výzvy Evropského poradního sboru pro dekubity (EPUAP) konají po celém světě. Jejich snahou je zvýšit povědomí o dekubitech u veřejnosti a informovat o tom, jak jim lze předcházet. Více informací na webu www.dekubity.eu a www.epuap.org.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.