Němečtí gymnazisté navštívili libereckou radnici

Studenty a pedagogy Biskupského Pius-Gymnázia v německých Cáchách a libereckého Gymnázia F. X. Šaldy přijal v pondělí 26. listopadu v obřadní síni radnice náměstek primátora Ivan Langr. Němečtí studenti přijeli do Liberce v rámci tradičního výměnného pobytu, který má mezi oběma školami již více než dvacetiletou tradici.

Studenti v rámci výměnných pobytů pracují na společných tématech, která se většinou týkají aktuálních evropských problémů, jako jsou změny klimatu, ochrana životního prostředí apod. „V rodinách pak studenti poznávají své kulturní a další odlišnosti, což přispívá tomu, že jsou si blíž a chtějí se společnými evropskými problémy něco dělat,“ uvedla za Gymnázium v Cáchách Christel Ellerich.

Náměstek primátora Ivan Langr studentům po vzoru tradice připomněl každoroční udílení Cen Karla Velikého, které probíhá právě v německých Cáchách. „Až dosud jsem si v citacích vystačil s jedním z laureátů této ceny, jímž byl v roce 1991 tehdejší československý prezident Václav Havel. Tentokrát trochu přeskočím česko-německý rámec a chci připomenout slova jiného laureáta, a sice papeže Františka, protože to, co v roce 2016 v Cáchách vyřkl, považuji za naprosto zásadní a mám pocit, že jeho slova mají mladým lidem co říci,“ konstatoval Ivan Langr, který pak českým a německým studentům ocitoval závěrečnou pasáž z projevu papeže Františka.

Cílem výměnných pobytů mezi oběma školami je mimo jiné navázání přátelství, výměna kontaktů a zdokonalení se v cizím jazyce. Studenti si nejen prohlédnou hostitelské město, ale také navštěvují různá zajímavá místa. Gymnázium F. X. Šaldy podobně spolupracuje s více zahraničními školami, například s gymnázii v Grafingu, Hamburku, Hannoveru, Wiesentheidu, Žitavě a Vilsburgu v SRN a s gymnáziem v St. Galenu ve Švýcarsku.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient