Search
Close this search box.

Největší investicí města v příštím roce bude fotbalový stadion a lávka u Aldisu

Rozpočet města Hradec Králové pro rok 2019 připravuje vedení radnice jako mírně schodkový. Celkové příjmy města se v příštím roce předpokládají na úrovni 2,075 miliardy korun, výdaje jsou plánované ve výši 2,095 miliardy. Návrh rozpočtu, který bude v polovině prosince schvalovat hradecké zastupitelstvo, počítá s investicemi za téměř 250 milionů korun. Mezi největší budou patřit stavby fotbalového stadionu a lávky přes Labe. Obě investice již mají platná stavební povolení.

Rozpočet na rok 2019 je naplánován se schodkem ve výši 20,4 mil. Kč a ke krytí tohoto schodku jsou použity volné prostředky z minulých let. „Při tvorbě rozpočtu jsme již neměli mnoho možností dělat nějaké zásadní změny, příští rok k tomu chceme přistoupit jinak. Především je potřeba zreálnit investiční záměry, abychom zbytečně neblokovali prostředky na akce, jejichž realizace se stále odkládá,“ vysvětluje Monika Štayrová, náměstkyně primátora pro ekonomiku. Hlavním zdrojem příjmů města jsou daňové příjmy, které meziročně rostou především díky vyšší spotřebě státu a domácností, vysoké zaměstnanosti, růstem mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a navýšením platů zaměstnanců v rozpočtové sféře. „Pro rok 2019 je navrženo zvýšit odhad daňových příjmů oproti skutečnosti roku 2017 o 70 milionů korun na výslednou částku 1,7 miliardy korun. Nárůst mají ale i běžné výdaje, do kterých bylo nutné zapracovat navýšení platů zaměstnanců města a jeho organizací a vyšší požadavky jednotlivých oblastí na drobnou údržbu.“ Provozní část rozpočtu tvoří většinu plánovaných výdajů města, pro příští rok je navržena v částce 1,78 miliardy korun.

V příštím roce chce město dokončit nebo zahájit investice v objemu 240 milionů korun. „Předpokládáme, že celá řada investic se do rozpočtu zapojí po vypořádání hospodaření letošního roku. Vše bude ale záležet na projektové připravenosti jednotlivých záměrů, kvůli které v posledních letech městské investice výrazně klesly. To chceme co nejdříve změnit a opět nastartovat rozvoj ve městě,“ přibližuje záměry v oblasti investic na další období náměstek primátora Jiří Bláha. „Zastupitelstvu předkládáme návrh rozpočtu, který počítá se 180 miliony na fotbalový stadion v příštím roce, financování této stavby je i ve výhledu na další období,“ potvrzuje náměstek Bláha záměr města nový fotbalový stadion postavit. Druhou největší investicí v roce 2019 bude lávka přes Labe u kongresového centra Aldis za necelých padesát milionů korun, která již má platné stavební povolení a v současnosti se připravuje výběrové řízení na stavební firmu. Hotovo by mělo být do konce příštího roku.

Z městského rozpočtu jde ročně téměř 150 milionů korun na školství a vzdělávání, 380 milionů korun na oblast dopravy a komunikací, více než 200 milionů na kulturu a církve. Necelých 350 milionů korun na podporu tělovýchovy a sportu ve městě, 182 milionů na oblast životního prostředí a 144 milionů korun na bydlení, komunální služby a územní rozvoj.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient