Search
Close this search box.

Nejlepší policisté Jihomoravského kraje si převzali ocenění

V předvánočně vyzdobených prostorách odsvěceného kostela sv. Josefa ve Fulneku se v úterý 4. prosince 2018 v podvečerních hodinách, uskutečnilo slavnostní oceňování policistů a zaměstnanců Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Po první části složené z předávání ocenění následoval vánoční koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.

Úvodem byl za doprovodu hudebního tělesa přinesen čestnou jednotkou prapor moravskoslezské policie. Následovala úvodní řeč ředitele krajského ředitelství plk. Mgr. Tomáše Kužela, MBA. K přítomným hostům promluvil také náměstek hejtmana kraje MUDr. Martin Gebauer.

Když je zmínka o hostech, ceremoniálu ocenění našich nejlepších za rok 2018 se zúčastnili zástupci Moravskoslezského kraje, místní správy a samosprávy, spolupracujících subjektů i další osobnosti našeho kraje.

Oceněni byli…

V kategorii Veterán roku 2018 patří ocenění vedoucímu odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství major Ing. Janu Aufartovi. Pan major zasvětil celý život policejní službě. U sboru je od roku 1980, z pohledu expertní činnosti je více než třicet let uznávaným expertem v oboru chemie. Za svou službu vypracoval tisíce znaleckých posudků nejen v oboru chemie, ale také v oboru daktyloskopie. Letos uplatnil plně svou specializaci jakožto člen týmu v rámci kauzy „synte“.

Policistou roku 2018 se stal praporčík Aleš Mrazík. Převážná část služební kariéry, která čítá přes dvě desítky let, je u policisty spjata se služební kynologií. Na „účet“ psovoda a jeho čtyřnohého svěřence lze připsat nespočet úspěšných zásahů v rámci klasické kynologie při výjezdové činnosti a objasňování trestné činnosti. Nelze pominout úspěchy v oblasti speciální kynologie. Připomeňme Mistrovství republiky ve speciální kynologii (koná se co 2 roky) – pan Mrazík je stávajícím mistrem republiky v kategorii vyhledávání výbušnin a v soutěži družstev přispěl svým bezchybným výkonem ke třetímu místu.

V kategorii Občanský zaměstnanec roku 2018 si ocenění převzal Ing. Jan Džupin, který je garantem za data a zpracování dokumentace v oblasti stavebních investic a oprav nemovitostí. Pan inženýr pracuje pro policii přes pětatřicet let. Svou odbornost, současně i ochotu a trpělivost, zúročil na řadě projektů, které byly úspěšně realizovány.

Čin roku 2018 – v této kategorii byl oceněn praporčík Tomáš Kocmánek z obvodního oddělení policie Ostrava – Hrabůvka. Policista letos v létě, konkrétně 21. července 2018, bojoval o život tonoucího. Připomeňme krátce příběh: Muž si chtěl zaplavat v řece Ostravici v Ostravě – Hrabové. Silný proud rozvodněné řeky mu nedovolil vrátit se zpět na břeh, chytil se alespoň kusu plovoucího dřeva. Do řeky na pomoc skočil jeho starší známý, kterého však proud strhl pod hladinu (v bubnu u splavu), přičemž po chvíli se vynořilo již jen jeho bezvládné tělo, které tok řeky unášel dále po proudu.

Na místo přijely policejní hlídky. Jedna začala zachraňovat již značně vyčerpaného muže držícího se klády, což se jim podařilo a předali ho do péče zdravotníků. Tělo druhého muže ale stále unášel proud. Praporčík Kocmánek v místě, kde tělo spatřil, vstoupil do řeky. Silný proud rozvodněného toku ho však strhával, voda mu sahala nad hrudník, byla kalná. Policista nevěděl, kam vstupuje. Kameny byly kluzké a proud velmi silný. S vypětím všech sil zachytil policista tělo proplouvající kolem něj. Kolegové jej pak i s bezvládným tělem muže vytáhli na břeh. Tonoucí byl v bezvědomí, s viditelným poraněním hlavy. Po jeho vytažení na břeh dorazila jednotka hasičů, která muže od vyčerpaných policistů převzala a zahájila okamžitou resuscitaci. Tonoucího si následně převzali zdravotníci.

Týmem roku 2018 se stal tým SYNTE. Moravskoslezská policie je při odhalování a objasňování trestné činnosti obecně velmi úspěšná, a toto konstatování platí také v oblasti nealkoholové toxikomanie. Příběh k tomuto konkrétnímu ocenění se začal psát v září letošního roku, kdy byly v Ostravě nalezeny dvě osoby ve vážném zdravotním stavu. Jeden muž zmírá, druhý je hospitalizovaný. Další mrtvý muž byl hlášen z Opavska. Expertizy prokázaly, že příčinou všeho bylo užití syntetických cannabinoidů… Policisté začali okamžitě zjišťovat všechny informace, současně intenzivně varovali veřejnost. Vzhledem k závažnosti věci byl sestaven tým s názvem SYNTE, jehož úkolem bylo a stále je odhalovat a vyšetřovat trestnou činnost související s distribucí syntetických drog v rámci našeho krajského ředitelství. Tým pracuje pod velením náměstka ředitele krajského ředitelství plk. Mgr. Radima Wity, přičemž každý člen týmu měl a má nezastupitelnou roli.

Medaile obdrželi…

Po vyhlášení nejlepších policistů a zaměstnanců roku 2018 následovalo neméně slavnostní oceňování medailemi. Plaketu Policie České republiky za aktivní spolupráci s Policií České republiky při řešení záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti v Moravskoslezském kraji převzala z rukou moravskoslezského ředitele primátorka statutárního města Třinec RNDr. Věra Palkovská. Druhým oceněným byl Ing. Radim Pavlica, náčelník Horské služby Beskydy, kterému udělil plk. Kužel medaili krajského ředitele za aktivní spolupráci s útvarem a organizačními články krajského ředitelství v oblasti veřejného pořádku a boje s kriminalitou.

K převzetí medaile krajského ředitele vystoupilo na podium deset policistů a občanských zaměstnanců, včetně jedné ženy. Ocenění si zasloužili vzhledem k nemalé míře podílu na zajištění veřejného pořádku nebo objasnění trestných činů, za dlouhodobé plnění úkolů nad rámec svých služebních či pracovních povinností a někteří za dosahování příkladných výsledků v řídící funkci.

Kostel se rozezněl hudbou…

Již v úvodu článku je zmínka o druhé části slavnostního odpoledne, respektive podvečera. Po oceňování se kostele naplno rozezněl, a to díky Hudbě Hradní stráže a Policie České republiky. Hudebníci připravili pro hosty a samozřejmě i oceněné několik skladeb, například Tenkrát na západě, Alžbětinskou serenádu nebo Let it go. A jelikož se jednalo o koncert vánoční, nechyběly skladby jako Bíle Vánoci a samozřejmě Tichá noc. Hosté ocenili kromě skvěle zahraných skladeb také úžasný hlasový fond sólistky paní Gabriely Urbánkové. A vše měl na povel, pod taktovkou, šéfdirigent plk. Václav Blahunek.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient