Na slavnostním večeru ocenila Mladá Boleslav práci dobrovolníků

V Městském divadle Mladá Boleslav se ve středu 28. listopadu konal slavnostní večer, věnovaný ocenění dobrovolníků v sociální a zdravotnické oblasti. Ocenění v Mladé Boleslavi se koná u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který připadá na 5. prosince.

Slavnostním večerem oceněné i diváky provedla Andrea Kroupová. Drobné dary, které jsou symbolickým poděkováním za celoroční dobrovolnickou práci, letos přišli předat: za město Mladá Boleslav náměstek primátora Daniel Marek a náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková, za Klaudiánovu nemocnici pak hlavní sestra Petra Malinová a ředitel nemocnice Ladislav Řípa.

Oceněná dvacítka dobrovolníků byla pouze částí dobrovolníků, kteří se lidem v Mladé Boleslavi věnují. Celý večer byl proto koncipován jako poděkování všem mladoboleslavským dobrovolníkům, nejenom těm, kteří stanuli na jevišti městského divadla. V kulturní části programu mohli diváci vidět pěvecký sbor Tónička, který působí při ZŠ speciální Na Celně, dramatizaci příběhu Romea a Julie v podání taneční skupiny Leporelo z Centra 83, soutěžní sestavu step aerobicu Fit Studia Gábina a hudební vystoupení kytaristky a zpěvačky Kláry Melčákové.

V závěru večera byli ocenění nejen jednotliví kontaktní pracovníci ze všech institucí, kde dobrovolníci pomáhají, ale především koordinátorky obou hlavních dobrovolnických center Petra Malátová.

Dobrovolníci přinášejí svůj volný čas a lidský um, který věnují druhým lidem například povídáním, předčítáním knih, zpříjemňují volné chvíle posezením u lůžka, zdravotně postiženým pomáhají v každodenních činnostech, přispívají k dobré náladě, mohou napomoci k lepšímu zvládnutí nemoci, či hendikepu. K pacientům i klientům často dochází s dobrovolníky i zvířecí kamarádi – kočky a psi, kteří rozptýlí, rozveselí a leckdy pomohou k uzdravení.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient