Na Setkání lídrů veřejné správy v Praze vystoupila také starostka Třince

(Aktualizováno před )

Na Ministerstvu pro místní rozvoj se v úterý 28. srpna uskutečnilo největší setkání vrcholných představitelů státu a představitelů krajských i místních samospráv v ČR s názvem Setkání lídrů veřejné správy 2018, kterého se zúčastnila mj. ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr životního prostředí Richard Brabec či ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Mezi pozvanými hosty byla i starostka Třince Věra Palkovská.

Starostka Třince v panelové diskusi s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou komentovala z pohledu města Národní investiční plán a připravované změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a velkých investic. Během diskuse o budoucnosti veřejné správy také vypíchla potřebu investic ze strany státu do rozvoje infrastruktury, zejména vodovodů, kanalizací, cest, ale i např. do oprav škol.
„Velmi si vážím toho, že jsem dostala příležitost vystoupit spolu s ministryní, okomentovat Národní investiční plán a prosazovat potřeby měst a obcí vyplývající z praxe a našich zkušeností. Za jednu z priorit z pohledu Třince považuji dotace na vodovody,“ podotkla starostka a zdůraznila také důležitost plánování a koordinace investic z veřejných prostředků.

„V dnešní době připravujeme menší investiční akce kvůli stávající legislativě až dva roky. U větších investičních akcí nelze dotáhnout připravované akce do realizační fáze dříve než za 3-4 roky a u větších a složitějších staveb je to ještě déle. Investiční plány a strategie pro stát, kraje a města by měly pokrývat období 5-10 let, protože krátkodobé plánování ve smyslu jednoho roku je nepraktické a nereálné,“ uvedla Věra Palkovská.

Mezi další aktuální témata, o nichž ministři a odborníci na konferenci diskutovali, patřila kromě zefektivňování veřejné správy také její digitalizace, dotace v oblasti životního prostředí, digitalizace procesu přípravy a realizace stavebních investic pomocí BIM metody a další aktuální témata včetně ukázek možných řešení přímo z praxe.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz