Na různých místech Kraje Vysočina se uskutečnil první ročník Týdne pěstounství

První říjnový týden se na různých místech Kraje Vysočina uskutečnil první ročník Týdne pěstounství. Do akce, která se uskutečnila s podporou MPSV a Kraje Vysočina, se zapojilo 12 sociálních odborů při městských úřadech obcí s rozšířenou působností, 6 nestátních neziskových organizací doprovázejících pěstouny, Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina a organizace zajišťující odborné přípravy náhradních rodičů Pride.cz. Od pondělí 1. října do středy 5. října probíhaly ve výše zmiňovaných subjektech dny otevřených dveří, besedy s pěstouny nebo zážitkové aktivity pro děti.

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 se mohli návštěvníci jihlavského Cityparku na akci „Táhneme za jeden provaz“ seznámit s průběhem celého procesu, od podání žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče přes pohovor s psychologem a odbornou přípravu žadatelů až po přijetí dítěte do rodiny. Přítomní zástupci organizací informovali zájemce o formách státní podpory a službách, které pěstounům nabízejí. Zároveň veřejnost mohla zhlédnout výstavu Nadace J & T s názvem „Já pěstoun“ nebo dokumentární cyklus „Rodiče napořád“.

Slavnostní zakončení Týdne pěstounství proběhlo v pátek 5. 10. 2018 v Rodinném parku Robinson v Jihlavě. Setkání se zúčastnilo 70 pěstounských rodin se 178 dětmi. Poděkovat pěstounům, kteří se rozhodli přijmout a vychovávat děti jiných rodičů, přišel 1. náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Pavel Franěk. Ve svém projevu ocenil práci pěstounů a jejich nasazení, s jakým pomáhají ohroženým dětem. Děti si užívaly odpoledne na desítkách atrakcí a jejich náhradní rodiče tak měli chvilku času popovídat si s kolegy pěstouny či zástupci krajského úřadu a psychologem, kteří jim byli po celou dobu k dispozici.

Týden pěstounství byl realizován v rámci projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680“, financováno z OPZ a ze státního rozpočtu.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient