Na Revoluční ulici v Rýmařově již skončila stavba nového parkoviště

Dne 22.11.2018 byla ukončena realizace stavby parkoviště na Revoluční ulici, které je určeno pro parkování a odstavování celkem šestnácti osobních automobilů s kolmým uspořádáním stání, z toho jedno krajní parkovací stání řešeno jako bezbariérové.

Parkovací stání jsou provedena z betonové vegetační dlažby, která umožňuje vsakování srážkových vod, s výjimkou bezbariérového stání, které je provedeno z betonové zámkové dlažby. Z bezbariérového parkovacího místa byl proveden přístupový chodník ze žulových kostek, v šíři 2,0 m.

Na základě výběrového řízení provedla realizaci díla společnost Ludvas Trade s.r.o., za nabídkovou cenu 679.219,73 Kč.

Stavba byla realizována na místě původního chátrajícího rodinného domu, který léta danou lokalitu hyzdil. Místo je v bezprostřední blízkosti sídliště Příkopy, kde jsou problémy s parkovacími a odstavnými plochami. Z toho důvodu přistoupilo město k přípravě a realizaci výše uvedeného záměru, čímž dojde k celkovému zkulturnění, urbanistickému zhodnocení a zkvalitnění podmínek pro bydlení občanů města.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient