Na pelhřimovském náměstí proběhla prezentace poskytovatelů sociálních služeb

S velkým zájmem se v úterý setkala prezentace poskytovatelů sociálních sužeb nazvaná „Jsme tu – pro vás – s vámi!“ na pelhřimovském náměstí. Akci uspořádalo Zdravé město Pelhřimov s partnery pod záštitou starosty města Františka Kučery a jejím cílem bylo poskytnout lidem odpovědi na otázky a rady ve složitých životních situacích, ať už se týkají zdraví, sociálních problémů apod.

Mezi prvními návštěvníky byli krátce po zahájení akce i místostarosta Pelhřimova Josef Koch a členka rady města Ivana Kociánová, kteří si prošli stánky jednotlivých poskytovatelů, kde získali mnoho užitečných informací i náměty po svou práci. Sami si vyzkoušeli například chůzi s bílou holí v podmínkách simulované slepoty i další aktivity. Součástí prezentací byly mimo jiné ukázky výcviku a dovedností vodicích psů, kvízy k trénování paměti, test finanční gramotnosti, ukázky kompenzačních pomůcek, prodej výrobků uživatelů sociálních služeb, seznámení se znakovým jazykem a slepeckým písmem atd. Mezi subjekty, které se představily, byly pelhřimovská pracoviště Centra pro zdravotně postižené (CZP) Kraje Vysočina, Sjednocené odbočky nevidomých a slabozrakých (SONS), Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, Domova pro seniory Pelhřimov, Oblastní charity, Hodiny H a Seniorpointu Pelhřimov, Fokusu Vysočina, Probační a mediační služby a další.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz