Na koupališti Dachova v Hořicích probíhají opravy a přípravy na další sezónu už nyní

Areál slunných lázní a koupaliště Dachova vyžaduje každoroční velmi náročnou údržbu a drobné opravy, které provádí Technické služby Hořice. V současnosti probíhá běžná údržba, zdlouhavé čištění či například „zapískování“ dna bazénu.

Již v předstihu byla naplánována výměna dřevěné plochy tzv. „ostrůvku“ která již nebyla v dobrém stavu. Bohužel při bližším průzkumu se zjistil téměř havarijní stav i ocelové nosné konstrukce celého velmi populárního „ostrůvku“ uprostřed vodní plochy.

Proto se nyní operativně řeší kompletní oprava vč. nové nerezové konstrukce i dřevěné pochůzné části – zhotovitelem oprav jsou Technické služby ve spolupráci s hořickými firmami (zámečníci a truhláři). Celá oprava se finančně bude pohybovat přes 200 tis. Kč, vše je nutné stihnout do konce roku 2018, jelikož již od ledna každoročně probíhá napouštění koupaliště.

Koupaliště Dachova využívá napájení z přírodních pramenů. Bazén se napouští výhradně z přírodních zdrojů, a to z pramenů na severním svahu Chlumů. Napouštění přírodními zdroji ovšem trhá poměrně dlouho, i několik měsíců tak, aby vše bylo včas připraveno na sezónu. Níže přinášíme několik fotografií z realizace.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient