Na karvinském trhu práce chybí instalatéři, horníci a zdravotní sestry

Červnový vývoj na karvinském trhu práce se nadále vyvíjel pozitivním směrem. Opětovně pokračoval pokles v rámci spektra sledovaných skupin uchazečů. Počet uchazečů o zaměstnání klesl na počet 12 557 osob. Ve skupině uchazečů „absolventi a mladiství“ došlo poprvé k situaci, kdy počty mladistvých (160 osob) byly vyšší než počty absolventů (148 osob).

V evidenci bylo 6 071 žen, které se podílely na celkovém počtu uchazečů 48,3 %. Jejich počet se meziročně snížil o 1 942 osob. Ve srovnání s předchozím měsícem se tento stav snížil o 115 žen.

1 892 uchazečů se zdravotním postižením (OZP) se podílelo na celkovém stavu uchazečů 15,1 %. V absolutním vyjádření se jejich stav snížil meziročně o 170 osob a meziměsíčně o 19 osob.

308 uchazečů z řad absolventů škol a mladistvých po základní škole představovalo 2,5 % všech uchazečů o zaměstnání. Jejich absolutní počet klesl meziročně o 115 osob. Ve srovnání s předchozím měsícem jejich stav klesl o 40 osob. Poprvé došlo k situaci, kdy počet mladistvých (160 osob) byl vyšší než počet absolventů (148 osob).

V červnu 2018 se nově zaevidovalo 1 233 uchazečů. Meziročně klesl počet o 28 osob a ve srovnání s předchozím měsícem tento počet klesl o 64 osob. Do evidence přišlo také 43 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Nejvíce OSVČ bylo tradičně ve věku 25-49 let, a to 25 osob, tj. 58,1 %.

Z evidence úřadu práce bylo v červnu 2018 vyřazeno celkem 1 554 uchazečů. Meziročně se počet vyřazených snížil o 73 uchazečů, ve srovnání s předchozím měsícem klesl tento počet o 147 osob. Z celkového počtu vyřazených uchazečů nastoupilo do zaměstnání 744 osob, tj. 47,9 % všech uchazečů vyřazených z evidence Úřadu práce. Jednalo se o nejmenší počet takto umístěných uchazečů o zaměstnání v letošním roce. Meziročně zaznamenal počet takto vyřazených uchazečů pokles o 112 osob, ve srovnání s předchozím měsícem došlo k poklesu o 114 osob.

V průběhu měsíce června 2018 bylo nově nahlášeno 289 volných pracovních míst. V rámci meziročního srovnání to bylo o 242 míst méně a ve srovnání s předchozím měsícem jejich počet klesl o 404 míst. Místa obsazena a zrušena včetně jejich struktury nelze dosud zjistit. Dle propočtu jich bylo 385. Nejvyšší poptávka byla v měsíci červnu 2018 po těchto profesích (10 a více volných míst):

K pololetí letošního roku bylo k dispozici 2 168 volných pracovních míst, což bylo o 530 míst více než před rokem a o 96 méně než v předchozím měsíci. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 207 vhodných pro osoby se zdravotním postižením, na jedno volné pracovní místo připadlo 9,1 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 563, na jedno volné místo připadl 0,6 uchazeč této kategorie.

Z meziročního srovnání stavu volných míst k pololetí vyplývá, že nejvíce se snížil stav volných míst u pracovníků v zákaznických kontaktních centrech, klesla poptávka po policistech, kuchařích, pomocných kuchařích a pracovnících v lesnictví a myslivosti.

Naopak se meziročně nejvíce zvýšil počet volných míst v profesích obsluhy důlních zařízení včetně horníků, pracovníků ostrahy a bezpečnostních agentur, na trhu chybí instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři, pomocní pracovníci ve výrobě, všeobecné sestry bez specializace a zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb.

Stále příznivý vývoj zaznamenává také ukazatel podílu nezaměstnaných osob, který byl v okrese Karviná 7,13 %. Nicméně tato výše byla v rámci celorepublikového srovnání okresů nejvyšší a okres Karviná, tak zaujímal nepopulární první příčku před okresem Most s 6,4 %.

Poptávka po pracovní síle se mírně snížila, což vedlo ke zhoršení ukazatele uplatnitelnosti uchazečů na volných pracovních místech na výši 5,8 uchazečů připadajících na 1 volné místo. V celorepublikovém srovnání byl okres Karviná stále na prvním místě s nejméně příznivou uplatnitelností uchazečů. Na pomyslné druhé příčce se nacházel okres Most s 4,1 uchazeči na 1 volné pracovní místo.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient