Search
Close this search box.

Na Fügnerce budou strážníci každý den

Primátor Jaroslav Zámečník dostál svému slovu a jednu z prvních pracovních cest vedl na městskou policii. Společně s jejím ředitelem Ladislavem Krajčíkem představili hlavní témata aktuálních období. Těmi jsou výkon služby strážníků se zaměřením na dohled na veřejný pořádek a ochranu majetku během programu Libereckého adventu a plánované opatření v ulici Fügnerova.

Úkolem městské policie je při více jak tři týdny trvajícím adventním kulturním programu přispět k zajištění veřejného pořádku. Strážníci se v plánovaném bezpečnostním opatření zaměří na bezpečnost města, trhovců i občanů. Ředitel Krajčík popsal působnost strážníků takto: „Činnost městské policie bude komplexní. Zajištěn bude nepřetržitý dohled operátorů městského kamerového systému, v prostoru trhů od radnice po Dunaj bude v době 9.00 až 22.00 přítomna hlídka a strážníci zároveň budou provádět namátkové kontroly a kontroly v areálu bývalých LVT, který je určen k parkování vozidel trhovců, zejména v nočních hodinách“. Dále uvedl, že samozřejmostí je spolupráce s hlídkami PČR a dohled na režim dopravy

Dalším úkolem, který Městská policie Liberec také představila, je bezpečnost ulice Fügnerova. Negativní faktory lokality jsou známé. Terminálem MHD denně projde několik desítek tisíc osob, s obchodními centry je spojená drobná kriminalita, lavičky určené k odpočinku bývají obsazeny sociálně nepřizpůsobivými občany, kteří přímo nepáchají trestnou činnost, ale obtěžují procházející občany. Hlídky městské policie se proto budou zaměřovat na dodržování veřejného pořádku, na dodržování obecných pravidel občanského soužití, na dodržování zákazu požívání alkoholu a zákazu kouření a preventivně budou předcházet pouliční a majetkové trestné činnosti. Ladislav Krajčík uvedl, že obdobně jako při adventu plánuje v ulici Fügnerova přítomnost hlídky v exponované době cca 10.00 – 22.00 hod s podporou zvýšeného dohledu kamerového systému.

„Do dvou týdnů zajistí městská policie dvoučlennou hlídku strážníků u frekventovaného přechodu pro chodce v Lipové ulici. Zejména v ranní dopravní špičce dochází k dlouhým čekacím prodlevám a tvoří se fronty vozidel, což zpomaluje provoz. Strážníci by měli regulovat pohyb chodců přes přechod, a tím umožnit plynulejší dopravu,“ uvedl primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

V loňském roce přibyly nově dvě kamery pod „křídly“ terminálu, kamera je také umístěna přímo v čekárně MHD, dvě výškové kamery pokrývají ulici Fügnerova z různých úhlů a vše doplňuje mobilní kamera. „Cílem opatření městské policie je v maximální možné míře zajistit klid a veřejný pořádek ve zmíněné lokalitě tak, aby se zde občané cítili pokud možno bezpečně a byl zde zajištěn veřejný pořádek a čistota veřejného prostranství“, uvedl Krajčík. Součástí opatření bude využití asistentů prevence kriminality.

V loňském roce řešila Městská policie Liberec v ulici Fügnerova na 400 majetkových přestupků, na pokutách uložila téměř 250 000 Kč. V roce 2018 strážníci projednali téměř 300 přestupků s uloženými pokutami 350 000 Kč.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient