Search
Close this search box.

Na dálnici D5 bude omezena doprava

V pondělí dne 21.5.2018 bude v SRN státní svátek, při kterém platí zákaz jízdy nákladních vozidel na území Německa v době od 00.00 do 22.00 hodin. Nákladní vozidla jedoucí po dálnici D5 ve směru od Prahy na Rozvadov tedy nesmí pokračovat na území SRN po dálnici A6. V souvislosti s uvedeným svátkem lze předpokládat zvýšenou hustotu osobní, ale zejména nákladní dopravy, a to i s ohledem na začátek pracovního týdne, ve směru od Prahy do SRN. V minulosti se řidiči snažili dojet co nejblíže ke hranici s Německem, aby zde odstavili svá vozidla po dobu zákazu jízdy. Vzhledem k tomu, že kapacita parkovacích ploch na odpočívkách je početně omezená a tím i za běžného provozu brzy vyčerpána, parkují pak řidiči nákladní vozidla i na obslužných komunikacích, v prostorech vjezdů a výjezdů z odpočívek nebo benzinových čerpacích stanic. V důsledku nerespektování silničního zákona vznikají nebezpečné situace pro ostatní účastníky provozu. Dochází k dopravním nehodám, vzájemnému poškození vozidel při parkování, zablokování provozu na odpočívkách, čerpacích stanicích i na samotné dálnici.

V současné době je provoz na dálnici D5 od Plzně ve směru jízdy na Rozvadov komplikován také dlouhodobými uzavírkami s převedením provozu do jednoho jízdního pásu v prostoru kolem EXIT 89 Sulkov, EXIT 119 Benešovice a mezi EXIT 144 Svatá Kateřina a odpočívkou Rozvadov v kilometru 150.

Dále je zcela uzavřena odpočívka Rudná v prostoru 4 kilometru ve směru jízdy od Prahy na Rozvadov a je tak počet parkovacích míst na dálnici D5 výrazně omezen.
V souvislosti se shora uvedenými informacemi upozorňujeme dopravce i samotné řidiče vozidel nákladní dopravy, aby s omezenou možností parkování a dalšími faktory počítali již při plánování povinných přestávek a při odstavení vozidel v době zákazu jízdy. Pokud se parkoviště ve směru jízdy od Prahy na Rozvadov zaplní, neměli by řidiči nákladních vozidel pokračovat ve směru jízdy do SRN, ale odstavit vozidla na jiných vhodných místech, anebo naplánovat výjezd ve směru ke hranici se SRN v době, kdy bude možné pokračovat plynule v jízdě, tedy po 22.00 hodině dne 21.5.2018. Z ustanovení paragrafu 36 odst. 1 písm. a) silničního zákona je řidičům na dálnici zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Řidiči se svým jednáním dopouštějí přestupku proti besipu. Za porušení předpisů mohou být policisty, jednak sankcionováni až do výše 2.000 korun, ale zároveň ohrožují bezpečnost svoji i dalších řidičů na dálnici D5. Řidiči, dodržujte dopravní značení, dbejte pokynů policistů a sledujte dopravní zpravodajství v médiích a na informačních portálech, které jsou umístěny na dálnici.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient