Search
Close this search box.

Muž spáchal pojišťovací podvod, vystavil si falešnou smlouvu

Policisté z oddělení hospodářské kriminality prověřovali pojistný podvod. Usnesení o zahájení trestního stíhání převzal pětačtyřicetiletý muž z Klatov, který byl obviněn z přečinu pojistný podvod. Muž dne 11. ledna 2017 oznámil škodnou událost a uplatnil na pojišťovací společnosti náhradu, kdy bylo vyplaceno 9 089,52 Kč na opravu telefonního přístroje v servisu. Muž chtěl získat pojistné plnění z pojištění při poškození mobilního telefonu, které uzavřela žena z Klatovska v měsíci lednu 2016. Na žádost pojistitele muž předložil písemný doklad o nabytí telefonního přístroje do vlastnictví, prostřednictvím darovací smlouvy z měsíce listopadu 2016, kterou si však vytvořil i sám podepsal, bez vědomí uvedené ženy.

V uvedeném případě se jednalo o padělanou, neplatnou smlouvu s nepravdivými údaji a na jejímž podkladě muž žádal plnění z pojištění.

Podle trestního zákoníku, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient