Moravská Třebová spustila sbírku na obnovu sochy Plačící Anny

Cílem sbírky je obnova sochy Plačící Anny a úprava okolního prostranství na úbočí Křížového vrchu. Sbírka bude ukončena 31. 12. 2019 a každý se do ní může zapojit převodem na transparentní účet města, nebo hotovostí do zapečetěných kasiček, které se v průběhu prosince objeví na sedmi místech ve městě.
Vyhlídka u Plačící Anny byla obnovena technickými službami na jaře 2018 během úprav Křížového vrchu nedaleko bývalého lomu na úbočí kopce. Romantické místo je odkazem na příběh nešťastné lásky Anny Gläserové a Josefa Herknera, který se nikdy nesmířil s koncem jejich více než pětiletého milostného vztahu (celá legenda v sekci turista). U kamenné zídky zde kdysi stávala také socha Anny, kterou po II. světové válce zničili vandalové. Ve vazbě na úpravy prostranství na Křížovém vrchu a výše uvedenou legendu, vznikla postupně myšlenka na obnovu kamenné sochy.

Město Moravská Třebová proto v listopadu 2018 spustilo veřejnou sbírku, jejímž cílem je obnova sochy Plačící Anny a úprava okolního prostranství. Do sbírky se každý může zapojit převodem na transparentní účet města s číslem 3173170319/0800 nebo příspěvkem do zapečetěných kasiček.

Zapečetěné kasičky se v průběhu prosince objeví na těchto místech: vestibul radnice, městský úřad Olomoucká, Turistické informační centrum, muzeum, zámek, knihovna, kavárna na Knížecí louce.

Věříme, že vandalismus do našeho města nepatří a že si krásných míst, kde trávíme volný čas, dokážeme patřičně vážit. Dle restaurátora Ladislava Kryla jsou předběžné nákladyna obnovu sochy vyčísleny na 363 000 Kč s DPH. Město se rovněž zavazuje, že obnovu sochy dofinancuje z rozpočtu města, pokud prostředky z veřejné sbírky nebudou na obnovu stačit. Sbírka bude ukončena 31. 12. 2019. S ohledem na termín ukončení sbírky předpokládáme výrobu sochy a její osazení v roce 2020.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient