Search
Close this search box.

Montessori metoda bude dostupná i pro žáky na druhém stupni

Pardubice se chystají rozšířit výuku žáků formou Montessori metody, a to prostřednictvím nové základní školy. Rozhodli o tom zastupitelé města, kteří na svém posledním jednání schválili záměr o zřízení samostatné Základní školy Montessori na Dubině nabízející také výuku pro druhý stupeň.

Výuka Montessori metodou přitom v Pardubicích funguje již čtrnáct let, a to při ZŠ Pardubice-Polabiny I, ovšem pouze do páté třídy, město zároveň zřizuje školku s Montessori třídami. Prostory ZŠ Montessori v Polabinách jsou již nedostačující, přičemž zájem rodičů o tuto inovativní metodu výuky stále stoupá. Od doby, kdy Montessori třídy v Polabinách vznikly, se počet jejich žáků zvýšil několikanásobně. V prvním roce fungovaní školu navštěvovalo osmnáct žáků, tento počet se však postupně rozrostl na necelou stovku dětí. Ty pak po dokončení prvního stupně povinné školní docházky musí přestoupit, často volí gymnázia, nebo školy s rozšířenou výukou jazyků či počítačů. „O tuto inovativní formu vzdělávání je v Pardubicích mezi rodiči enormní zájem. Děti by měly mít možnost vzdělávat se v rámci jednoho systému celých devět let, stejně jako tomu je u Waldorfské školy na Dukle, kterou rovněž zřizuje město. Jsem moc rád, že se nám podařilo najít řešení, navíc tím uvolníme kapacitu míst v Polabinách pro klasické třídy,“ podotýká náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

Nově zřízená škola najde své zázemí v pavilonu D ZŠ Erno Košťála na Dubině, který měla do konce srpna letošního roku od města pronajatý soukromá firma. „Objekt vracíme tam, kam patří, do vzdělávání. Třídy prvního až pátého ročníku ze ZŠ Montessori v Polabinách budou přesunuty na Dubinu. Nová škola bude mít kapacitu 200 až 240 žáků. V prvním roce jejího fungování bude poprvé otevřen také šestý ročník, každý následující rok by se postupně otevíraly další ročníky až po devátou třídu. Vzhledem k tomu, že ZŠ Erno Košťála má nově rekonstruovanou kuchyň a jídelnu s dostatečnou kapacitou, je zajištěno i stravování žáků a personálu školy. Z pohledu investičních i budoucích provozních nákladů je to jednoznačně nejefektivnější řešení,“ dodává náměstek Rychtecký s tím, že zastupitelstvo na svém zářijovém jednání zároveň schválilo úkol vyčlenit peníze, aby mohla být zahájena potřebná rekonstrukce v areálu ZŠ Erno Košťála. Odhadované náklady v úrovni zpracovávané studie na rekonstrukci Základní školy Montessori na Dubině přitom dosahují výše přibližně 45,5 milionů korun včetně DPH.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient