Modernizace koridoru Rokycany – Plzeň je u konce

Zprovozněním Ejpovického tunelu skončila modernizace 14 km dlouhého tranzitního železničního koridoru mezi Rokycany a Plzní. Dosavadní trasa se zkrátila o 6,1 km. Cesta vlakem z Prahy do Plzně se zkrátila na 74 minut a stala se tak konkurenceschopnou automobilové dopravě.

Ejpovický tunel dlouhý 4,15 km je v současnosti nejdelším železničním tunelem v České republice. Je trasován na 200 km/h. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudružnosti v rámci Operačního programu Doprava. Evropská unie na projekt přispívá částkou 3,5 miliardy korun.

Slavnostního zprovoznění Ejpovického tunelu 11. prosince 2018 se za Evropskou komisi zúčastnil mimo jiné i generální ředitel DG Regio Marc Lemaître. „Celá tato stavba přispívá k tomu, aby se lidem žilo lépe, aby se zlepšil dopravní systém ČR i celé Evropy a aby spojila východ Evropy se západem,“ řekl při stříhání pásky. Tu stříhal i ministr dopravy Dan Ťok, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda, primátor Plzně Martin Baxa a náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek, který připomněl význam této stavby, shrnul rozšiřování veřejné dopravy jako jednu z priorit kraje a svoji řeč zakončil slovy „Děkuji všem, že tvoříte budoucnost.“

Jejich společná cesta směřovala na společný oběd s hejtmanem. Slavnostní oběd na pozvání hejtmana Josefa Bernarda se uskutečnil v reprezentativních prostorách Plzeňského Prazdroje. Pozvání kromě generálního ředitele DG Regio Marca Lemaîtra přijali také zástupci Evropské komise. Za Plzeňský kraj se pracovního oběda zúčastnila náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová a náměstek Pavel Čížek, město Plzeň reprezentoval primátor Martin Baxa, doprovázený třemi členy Rady města Plzně.

Debata se vedla hlavně o budoucnosti Evropských fondů a možnostech jejich čerpání pro Českou republiku, potažmo pro regiony. Podle generálního ředitele Marca Lemaîtra bude v budoucnu podpora zaměřena hlavně na inovace a malé podniky.

Odpoledne se pak konala na Krajském úřadě Plzeňského kraje beseda s veřejností na téma Budoucnost evropských fondů a kohezní politiky po roce 2020. Besedu za účasti generálního ředitele DG Regio Marca Lemaîtra a hejtmana Josefa Bernarda vedl bývalý předseda české národní delegace v Evropském výboru regionů Petr Osvald.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

SPORT PORADNA: Jak na výběr těch nejvhodnějších kopaček

Milujete fotbal a poohlížíte se po té správné obuvi na kopanou? Poradíme vám s výběrem fotbalových kopaček. Můžeme začít tím, že se zamyslíme nad tím, jaký typ hřiště budete nejčastěji hrát, jaký je váš herní styl a jaký rozpočet máte na kopačky vyčleněný. To vám pomůže zúžit možnosti a snáze se rozhodnout.

Policie oznámí, kdo může za výbuch a smrt v dole OKD před vánoci 2018

Dne 20. prosince 2018 došlo na dole ČSM Sever ve Stonavě, okres Karviná, k výbuchu metanu. Při výbuchu zahynulo 13 horníků (1 Čech a 12 Poláků) a dalších 7 bylo zraněno. Tři horníci byli hospitalizováni v Ostravě a Karviné, přičemž jeden z nich byl ve vážném stavu. V lednu 2019 vznikl společný vyšetřovací tým složený z justičních a policejních orgánů Polské a České republiky. Nyní mezinárodní tým oznámí výsledky vyšetřování.