Moderní trendy v intervenční kardiologii 2018

(Aktualizováno před )

Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno připravilo na čtvrtek 1. listopadu 2018 tradiční sympózium Moderní trendy v intervenční kardiologii 2018. Na programu sympózia je celá řada zajímavých přednášek a komentovaných operací za pomocí videozáznamů. Slavnostní zahájení uvede ombudsmanka ČR Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., a ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA. Za organizátory pak promluví lékařský náměstek pro interní obory FN Brno doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., a primář IKK LF MU a FN Brno MUDr. Ondřej Toman, Ph.D.

Sympózium se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v Konferenčním sálu Otakara Motejla, Sídlo veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno od 9 hodin.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz