Mlžící stěna v areálu teplárny jde do ostrého provozu

Obyvatelé ulic sousedících s uherskohradišťskou teplárnou se dočkají podstatného kroku ke snížení prašnosti ze skládky uhlí. Zařízení snižující prašnost pomocí vodní mlhy právě končí zkušební provoz, po kterém přejde do trvalého režimu. Nová mlžící stěna doplňuje před 3 roky zregenerovanou zelenou stěnu oddělující skládku uhlí v teplárně od obytné zástavby, a také snížený objem skladovaného uhlí. Město Uherské Hradiště i teplárna si od kombinace všech opatření slibují významné zlepšení stavu prašnosti, která dlouhodobě trápí místní obyvatele.
Starosta: „Očekáváme významné snížení prašnosti.“

Město Uherské Hradiště se zasazuje o řešení problematiky prašnosti ze skládky již delší dobu a ve spolupráci se společností CTZ s.r.o. se touto problematikou intenzivně zabývá.

„Léta neřešenou věc bylo už bezpodmínečně nutné posunout dál. Od roku 2013 jsem osobně v lokalitě několikrát byl, hovořil s lidmi a o prašnosti jsem se přesvědčil na vlastní oči. Spolu s CTZ jsme pak hledali vhodná řešení, jak prašnost v lokalitě snížit na minimum,“ sdělil starosta města Stanislav Blaha. Ten doufá, že kombinace nové mlžící stěny s předchozími opatřeními, jako bylo například snížení objemu skládky uhlí či zregenerovaná stěna ze stromů a keřů přinese kýžený efekt.

„Věříme, že všechna tato opatření dohromady nám skutečně v okolí skládky pomohou výrazně snížit prašnost. Už při regeneraci zelené stěny jsme v místě vysadili desítky nových stromů a stovky keřů. Zelená stěna navíc díky neopadavým dřevinám plní filtrační funkci celoročně, “ popsal starosta.

Podstatným krokem ke snížení prašnosti bylo i nové řízení návozů uhlí v průběhu roku. Omezení množství skladovaného uhlí teplárna praktikuje od roku 2014. Jde o to, aby na skládce bylo vždy jen minimální nezbytné množství uhlí podle ročního období a potřeb kotelny.

Jak zařízení funguje?

Novou mlžící stěnu tvoří 3 ocelové sloupy o výšce 10 metrů, na jejichž vrcholu jsou vysokootáčkové rotační hlavice, doplněné ventilátorem. Tyto hlavice se otáčejí vpravo i vlevo a tím vytváří jemnou vodní mlhu, která skrápí skládku uhlí i otevřenou manipulační plochu. Clona vodní mlhy na sebe váže prachové částice unášené větrem, ty rychle klesnou k zemi a nešíří se volně ovzduším. Provoz mlžící stěny je řízen řídící jednotkou, která vyhodnocuje vstupní data z meteorologické stanice a funguje v automatickém nebo ručním režimu. Mlžící jednotky za příznivých klimatických podmínek mlží otevřený prostor a zvlhčují povrch skládky.

„U mlžící stěny právě končí zkušební provoz. Během něj bylo provedeno měření hlučnosti. Měření dokládá, že zařízení splňuje hlukové limity a legislativu pro provoz zařízení,“ informoval jednatel společnosti CTZ, s.r.o. Kamil Ondra. Stěna bude v provozu celoročně, a to i v zimním období, pokud budou splněny podmínky pro směr a sílu větru. „Velkou výhodou mlžící stěny je její energetická nenáročnost a nároky na kvalitu, čistotu a spotřebu vody,“ doplnil.

Nyní má město Uherské Hradiště i společnost CTZ v plánu důkladně sledovat efekt mlžící stěny a optimalizovat její chod.

„Doufáme v dobré výsledky, komfort bydlení místních obyvatel nemůže být horší než v jiných částech města,“ vyslovil se starosta Blaha.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient