Search
Close this search box.

Mladoboleslavská nemocnice předchází operacím díky screeningovému programu

Chirurgické oddělení Klaudiánovy nemocnice se v posledních měsících zaměřilo na screeningový program výdutí (rozšíření) subrenální aorty. Projekt byl zaměřen na oblast Benátek nad Jizerou u pacientů Zaměstnanecké pojišťovny Škoda – 209. Celkem se této preventivní akce zúčastnilo 158 mužů ve věku 65-79 let. Osmnáct pacientů mělo jasný nález: jejich aorta měla větší rozměr, tedy 3-5 cm s nutností dalšího sledování v cévní či angiologické ambulanci Klaudiánovy nemocnice. U čtyř pacientů byla nalezena šíře více než 5 cm, které čeká léčba chirurgická. Bude pravidelně sledován jejich krevní tlak, lipidové spektrum a glykemie. Jsou sledovány také rizikové faktory-především kouření, které zvyšuje riziko ruptury až pětkrát. Všem těmto pacientům budou prováděny sonografické kontroly břišní aorty a pánevních tepen ev. CT angiografie břišní aorty a pánevních tepen. Pozitivní je, že žádný z těchto pacientů nemusí podstoupit díky včasnému odhalení problému s aortou akutní operaci.

„Myslím, že součástí práce primáře chirurgického oddělení je nejen pečovat o pacienty na oddělení, ale také v terénu. To znamená předcházet tomu, aby se pacient do nemocnice dostal v akutním stavu. Pokud má být v nemocnici, tak k plánovanému chirurgickému výkonu. Tento screeningový program zapadá do filosofie chirurgického oddělení: pořádáme již kýlní dny, čímž se snažíme předejít tomu, aby byl pacient s kýlou operován v akutním stavu, kdy je větší šance na vznik různých komplikací, které zhoršují pooperační stav,“ zdůrazňuje primář Toušek.

Pacientům s rozšířením subrenální aorty hrozí akutní prasknutí, což vede k náhlému ohrožení života a většinou končí tragicky-smrtí pacienta, a to až v 80 procentech případů! Během jednoho roku praskne aorta 20 až 76 lidem na 100 000 obyvatel, přičemž tři čtvrtiny pacientů zemřou ještě před příjezdem do nemocnice. Proto bylo cílem této preventivní akce vyhledat pacienty, kterým tento problém hrozí, čímž se včas předejde prasknutí (ruptuře). To se projevuje velkou bolestí břicha, šokovým stavem.
Podle primáře chirurgického oddělení Jaroslava Touška by ale bylo potřeba, aby tento screening proběhl u všech mužů v dané věkové skupině na celém Mladoboleslavsku. Ze statistiky totiž vyplývá, že častěji jsou touto výdutí postiženi muži než ženy, a to ve věkovém rozmezí 65-79 let. Tito všichni muži by měli podstoupit neinvazivní sonografické vyšetření. Pacientů s tímto onemocněním stále přibývá, je to daň za prodlužující se lidský život.

U pacientů se samozřejmě může stát, že stav aorty si vyžádá operaci. Lidé se nemusí obávat-pokud se jedná o plánovaný výkon, je to bezpečná operace. Problémové místo na břišní aortě je nahrazeno speciální protézou, případně, s ohledem na zdravotní stav pacienta, je zavedena speciální výztuha (stentgraft) do břišní aorty za RTG kontroly.
Poděkování patří především praktickému lékaři Igorovi Karenovi, který se velmi aktivně do projektu zapojil. Bez jeho zapojení a podpory ZPŠ by nemohli být pacienti efektivně vyšetřeni. „Zásluhu na tom, že se tento projekt uskutečnil, mají také lékaři RTG oddělení z Klaudiánovy nemocnice – MUDr. Pavla Marek Šobrová a MUDr. Štěpán Ander, kteří provedli sonografická vyšetření u všech pacientů. Nesmím zapomenout také na staniční sestru chirurgického oddělení Klaudiánovy nemocnice Pavlínu Valáškovou, která vedla veškerou dokumentaci. Samozřejmě velký dík patří také pacientům, kteří se tohoto programu zúčastnili,“ děkuje dále primář Toušek.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient