Místostarosta Chebu se seznamoval se situací u městské policie

Dnešní ráno začalo pro místostarostu Jiřího Černého návštěvou sídla chebských městských strážníků. Z pověření zastupitelů řídí jejich činnost. Úvodní návštěva patřila prohlídce areálu a seznámení jak s vedením, tak se samotnými strážníky.

„Dříve než začnu s některými změnami, je třeba se se situací dobře seznámit. V ulicích aktuálně chybí 6 strážníků, ale nábor nových lidí se nám daří. Od července letošního roku jsme přijali 5 osob, které jsou momentálně v přípravném kurzu. Ten zakončí řádným osvědčením v prosinci. Dalších pět jsme pro nedostatečné vzdělání nepřijali. Je potěšující, že se nám sbor omlazuje, neboť nově příchozí jsou mladíci v rozmezí dvaceti pěti až dvaceti sedmi let. Při společném rozhovoru mne ředitel Martin Hanák krátce informoval o tématech, která musíme při dalších pracovních schůzkách řešit, a bylo příjemné, že i samotní strážníci vedli konstruktivní dialog. Je před námi spoustu práce, ale přebírám městskou policii v dobré kondici,“ informoval místostarosta Jiří Černý.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient