Ministr zdravotnictví navštívil ústeckou Masarykovu nemocnici

Krajskou zdravotní navštívil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
Ministr zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch zavítal 19. března 2018 do ústecké Masarykovy nemocnice, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které společnost Krajská zdravotní, a. s. (KZ), sdružuje. Během návštěvy si prohlédl Centrum komplexní onkologické péče V Podhájí a poté v lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ diskutoval s přednosty klinik Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ministra doprovodili Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., generální ředitel Ing. Petr Fiala, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Josef Liehne, primářka onkologického oddělení MUDr. Martina Chodacká a další zástupci KZ a nemocnice.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, přiblížil cestu, která vedla přes rozsáhlou revitalizaci k současné podobně Centra komplexní onkologické péče V Podhájí. „Před osmi lety jsme v ústecké nemocnici doslova bojovali o statut komplexního onkologického centra (KOC) a na onkologii v chomutovské nemocnici jsme tehdy nemohli poskytovat komplexní onkologickou péči. Areál Masarykovy nemocnice V Podhájí byl v katastrofálním stavu, ten současný vám chceme ukázat, abychom dokladovali, že Krajská zdravotní plní sliby, které dala. Jednali jsme postupně se třemi ministry zdravotnictví a teprve až ten třetí v pořadí našel tu odvahu a statut KOC pro ústeckou nemocnici ve spolupráci s chomutovskou dal do věstníku ministerstva zdravotnictví zapsat. Čekalo nás období zásadní modernizace prostor a přístrojového vybavení pracovišť v obou nemocnicích, v němž jsme náročné podmínky pro udržení statutu museli splnit. Nepodařilo by se to bez důsledného využívání dotačních titulů a významné investiční finanční podpory Ústeckého kraje,“ uvedl s tím, že částka investovaná do KOC, jehož součástmi je na pracovištích v Ústí nad Labem a v Chomutově onkologické oddělení a oddělení nukleární medicíny, přesáhla půl miliardy korun.

Generální ředitel Ing. Petr Fiala představil ministru zdravotnictví nejprve KOC a poté i celou Krajskou zdravotní, a. s., v prezentacích.

„Na ministerstvu zdravotnictví nyní řešíme řadu dílčích projektů a vizí, které mám. Pracujeme na zákonu o elektronizaci zdravotnictví, aby v této oblasti nějaká základní norma existovala i pro sdílení dat v rámci poskytovatelů zdravotní péče. Považuji to za nezbytně nutné a e-recept je taková první vlaštovka. Řešíme otázku snížení administrativy, což reprezentuje především novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Je po připomínkovém řízení a předpokládáme, že v červnu by měl vejít v platnost. Věřím, že to bude pro zdravotnický personál v nemocnicích významné odlehčení od administrativního břemene,“ informoval o některých úkolech svého resortu ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

„Vidíme, že je – a do budoucna bude – problémem nedostatek personálu. Na ministerstvu jsme udělali analýzu personálního vývoje v českém zdravotnictví a například z hlediska stárnutí lékařské populace vyhlídky nejsou optimální. Proto se snažíme ze systémového pohledu navýšit počty studentů a absolventů lékařských fakult. Z predikcí se zdá, že jejich produkce, v současném počtu absolventů, nebude dostatečná. Chystáme desetiletí akční plán na podporu obecně lékařských fakult, kde jsou učitelé základních oborů jako je anatomie nebo histologie špatně ohodnoceni,“ řekl mimo jiné ministr Vojtěch.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala společně s prof. MUDr. Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC., FSCAI, přednostou Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., prof. MUDr. Vladimírem Černým, Ph.D., FCCM, přednostou Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a MUDr. Josefem Liehnem, ředitelem zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., předali ministru zdravotnictví žádost o rozšíření statutu „Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče“ na „Centrum komplexní kardiovaskulární péče“ v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Předseda představenstva KZ dále předal ministrovi žádost o podporu a pomoc při financování některých investičních aktivit, jejichž realizace je pro udržení vysoké úrovně zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích KZ zcela nezbytná. Jde například o připravovanou investiční akci „rozšíření Centrálních operačních sálů“ v ústecké Masarykově nemocnici, kde celkové investiční náklady včetně vybavení zdravotnickou technologií činí přibližně 850 milionů korun, ale také o obnovu lineárního urychlovače pro ústecké onkologické oddělení s předpokládanými investičními náklady asi 125 milionů korun a pořízení nového počítačového tomografu v děčínské nemocnici s předpokládanými náklady na pořízení mezi 15 – 18 miliony korun.

„Na rozdíl od zbytku republiky dosud nebylo kardiochirurgické pracoviště na území Ústeckého kraje, ani na území sousedních krajů Libereckého a Karlovarského. Již letos zahájíme provoz kardiochirurgického pracoviště v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a vynaložíme veškeré úsilí k získání statutu Komplexního kardiovaskulárního centra, které si obyvatelé Ústeckého kraje zaslouží. Do získání statutu v roce 2019 budeme provoz kardiochirurgie hradit z vlastních prostředků,“ zdůraznil v souvislosti s žádostí o rozšíření statutu „Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče“ na „Centrum komplexní kardiovaskulární péče“ Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

4 tipy jak připravit zahradu na léto

Když se počasí opravdu začíná oteplovat, vytáhněte gril, nafoukněte brouzdaliště a oprašte lehátko. I když vše, co prostě chceme udělat, je jen užít si sluníčko, opravdu stojí za to věnovat chvíli tomu, aby se vaše zahrada dostala do formy na letní měsíce.

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.