Search
Close this search box.

Milan Sommer: Finanční výbor šetří peníze města

Finanční výbor je pro někoho možná trochu tajemný, pro jiného uskupení lidí, kteří sedí na městských penězích. Ale tak to není.

Úkolem finančního výboru je prověřovat správnost hospodaření města a jeho organizací. Neuvolněným předsedou tohoto výboru jsem již druhé volební období, tedy osm let a je pomalu na čase předat tu štafetu někomu dalšímu. Poslání výboru ale chápu jako ekonomický nástroj města, jak poukázat na nehospodárnosti a ušetřit městu peníze. Podařilo se nám například doporučit zastupitelstvu města ke schválení snížení úroků z půjček města tím, že byly nabídnuty k převzetí jiným bankám, které pak úroky výrazně snížily a město na tom ušetřilo. Naopak volné finanční prostředky města a jeho organizací jsme nechali sdružit pod jeden účet, který přináší daleko větší zúročení těchto prostředků než jednotlivé účty vedené odděleně. Také jsme postupně sjednotili pojistné placené městem a jeho organizacemi do dvou velkých skupin. Pojištění velké skupiny majetku je totiž mnohem výhodnější než například každého vozidla zvlášť.

Většinu času jsme se věnovali větším městským organizacím. Každoročně jsme posuzovali jejich hospodaření a dávali radě města i zastupitelstvu doporučení, zda hospodaří dobře. V některých případech jsme zjistili pochybení trvalého charakteru a iniciovali nápravu. Na naše doporučení jsou také častěji měněni auditoři těchto organizací.

Na tomto místě chci poděkovat všem mým kolegům, členům finančního výboru za posledních osm let, za jejich dobrou práci pro město. Velmi příjemné bylo zjištění, že snahou všech členů bylo pomoci městu bez ohledu na svoji politickou příslušnost. Myslím, že takto by to v politice mělo být. A také bych chtěl poděkovat všem pracovníkům ekonomického odboru magistrátu, který je dobře řízen a finanční výbor se na jejich podklady a stanoviska vždy mohl spolehnout.

Milan Sommer, zastupitel za TOP 09

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient