Mikrotým pomůže Vesci a Doubí s udržením bezpečnosti

Pilotní projekt s názvem Mikrotým, na kterém spolupracují statutární město Liberec, Městská policie Liberec, Policie ČR a Agentura pro sociální začleňování, představil v úterý 26. května v prostorách ZŠ Kaplického v Doubí náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. Důležitým článkem Mikrotýmu budou tzv. asistenti prevence kriminality, kteří od 1. června působí pod hlavičkou městské policie.

Lokalita Vesce a Doubí je podle náměstka Ivana Langra sociálně nejzatíženější oblastí v Liberci a nutně potřebuje jak sofistikovanější přístup k problémům způsobeným sociální situací. „V oblasti Vesce a Doubí jsou nejméně tři vyloučené domy v soukromém vlastnictví a k tomu tři komerční ubytovny v režimu sociálních dávek. Sociální vyloučení na sebe nevyhnutelně váže rizikové jevy včetně antisociálního chování některých jedinců nebo skupin, což samozřejmě místním občanům vadí a snižuje to u nich pocit bezpečí,“ líčí náměstek Ivan Langr.

Proto jsou Vesec a Doubí první městskou částí, kde město ve spolupráci s městskou policií, Policií ČR a Agenturou pro sociální začleňování rozjede projekt Mikrotým. „Projekt připravujeme od června 2017. Jeho cílem je řešení sociálních problémů a v návaznosti na to zvýšení pocitu bezpečnosti obyvatel dané lokality. Součástí Mikrotýmu bude terénní pracovník města, asistent prevence kriminality, strážník městské policie a zástupce obvodního oddělení Policie ČR. Je ale potřeba zmínit, že nepůjde o žádné sdružené hlídky. Hlavní zbraní bude v tomto případě práce v terénu a sdílení informací. Aby se žádné problémy nebagatelizovaly a nenechaly lidově řečeno vyšumět. V terénu budou občané potkávat strážníky, terénní pracovníky města a nově také asistenty prevence kriminality,“ konstatoval Ivan Langr.

Tým asistentů prevence kriminality funguje pod hlavičkou Městské policie Liberec od 1. června 2018 a aktuálně ho tvoří 3 muži a jedna žena. Celkový počet asistentů se má ustálit na pěti. V současné době probíhá výběr uchazečů na poslední volné místo. „Asistenti na sobě nebudou mít uniformu, ale oblečení s nápisem asistent městské policie. Budou mít výhodu v tom, že nejsou policisté, takže nemají přesně nastaveno, co musí nebo nesmí v dané situaci udělat. Jsou to lidé, kteří byli vybráni z pomáhajících organizací, mají za sebou potřebné zkušenosti, dobrou znalost místního prostředí a v neposlední autoritu, která na nepřizpůsobivé spoluobčany platí,“ uvedla Daniela Bušková.

Podle ředitele Městské policie Liberec Ladislava Krajčíka strážníci často narážejí na to, že některé případy jim zkrátka nepřísluší řešit. „Městská policie má ze zákona daná práva a povinnosti. V sociálně vyloučených lokalitách jde často o situace, kdy jednání nepřizpůsobivých občanů je napůl kriminální a napůl nekriminální. Jako městská policie si umíme poradit se situací, kdy jasně dojde k přestupku danému porušením zákona nebo vyhlášky atd. Potíž ale nastává ve chvíli, kdy se dostaneme např. k nepořádku kolem domu nebo ubytovny. Tam nejsme schopní jasně říct, kdo to má na svědomí a řešit tento problém jako přestupek. Tyto věci zkrátka spadají do sociální práce s lidmi. Prostřednictvím Mikrotýmu proto budeme hledat cestu, jak řešit právě ty nekriminální případy, které narušují soužití v sociálně zatížených oblastech,“ komentoval Ladislav Krajčík.

Projekt Mikrotým se začal rodit už v listopadu 2016, kdy liberečtí zastupitelé schválili Strategický plán pro sociální začleňování. „V tomto plánu jsme měli dvě základní věci – terénní práce a asistenty prevence kriminality, kteří jsou jakýmsi mezičlánkem mezi terénním pracovníky a strážníky městské policie. Oba projekty jsou dotační a tříleté, takže potrvají do roku 2020. K projektu Mikrotým bych chtěl poznamenat, že jde o bezprostřední práci s lidmi, což není jednoduchá záležitost a dá se očekávat, že viditelné výsledky neuvidí občané hned, ale až za delší čas,“ poznamenal Ivan Langr.

Mikrotým pro oblast Vesce a Doubí nebude ojedinělou záležitostí. Další Mikrotýmy se připravují pro oblasti Františkov, Jeřáb, Hanychov a Centrum, kde jde rovněž o zatížená území. Pro tyto oblasti budou k dispozici 4 terénní pracovníci města, 5 asistentů prevence kriminality a zástupci obvodních oddělení Policie ČR Vápenka a Krajinská.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ASISTENTŮ PREVENCE KRIMINALITY:
1. Dohled nad veřejným pořádkem a řešení záležitostí souvisejících s narušováním občanského soužití.
2. Pravidelný kontakt s problémovými jedinci, resp. celými rodinami, řešení vzniklých sporů, poskytování základních rad při řešení problémů (zadluženost apod.).
3. Dohled nad bezpečností dětí v blízkosti základní školy v lokalitě (potlačování projevů šikany, fyzického a verbálního napadání, kouření dětí).
4. Dohled nad bezpečností silničního provozu v okolí školy v ranních hodinách při příchodu dětí do školy a v odpoledních hodinách při jejich odchodu.
5. Kontrola okolí barů a heren, jejich návštěvy za účelem zjištění přítomnosti osob pod stanovenou věkovou hranicí nebo mladistvých a nezletilých pod vlivem alkoholu, příp. konzumujících
alkohol.
6. Asistence při řešení dalších sociálních problémů lokality dle aktuální bezpečnostní situace ve městě.
7. Spolupráce s příslušným odborem sociálních věcí, s terénním sociálním pracovníkem a nestátními neziskovými organizacemi, s romským poradcem a asistentem, protidrogovým poradcem, manažerem
prevence kriminality, občanskou poradnou apod.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

4 tipy jak připravit zahradu na léto

Když se počasí opravdu začíná oteplovat, vytáhněte gril, nafoukněte brouzdaliště a oprašte lehátko. I když vše, co prostě chceme udělat, je jen užít si sluníčko, opravdu stojí za to věnovat chvíli tomu, aby se vaše zahrada dostala do formy na letní měsíce.

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.