Search
Close this search box.

Mezi Mlýnskou a Nežáreckou ulicí v Jindřichově Hradci vzniká biocentrum

Město Jindřichův Hradec získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci biocentra „Pod Nežáreckým předměstím“. V rámci tohoto projektu dojde k podstatně změně využití pozemku, kdy se dosud zemědělsky využívaná plocha změní v louku s několika remízky.

Na lokalitě došlo v nedávné době k hluboké orbě a následnému uvláčení pozemku. Plocha je tak připravena pro sběr kamene a vytvoření kamenných snosů ve střední části plochy. Hromady sesbíraného kamení budou sloužit jako úkrytové prostředí pro mnohé druhy obojživelníků, plazů a drobných hlodavců. Na jaře příštího roku se plocha na několika místech osází stromy a keři. Bude zde vysázeno 51 stromů (lípy, duby, hrušně, javory, …) a 325 keřů (svídy, tavolníky, ..). Cílem je vytvořit druhově pestrý pás připomínající původní meze v zemědělské krajině. V průběhu letní sezóny se neosázené plochy pokryjí tzv. zeleným senem dovezeným z předem vytipovaných lokalit v blízkém okolí. Pokud se uchytí alespoň část bylin, měla by vzniknout pestrá květnatá louka lákající mnoho druhů bezobratlých živočichů, především motýlů.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient