Search
Close this search box.

Městský úřad Hranice zakázal vstup do lesa

Do lesa nyní nechoďte, je to nebezpečné. Po silných větrech vznikly v lesích rozsáhlé polomy, hrozí pády zaklíněných nebo polovyvrácených stromů, případně větví.Proto je zakázán vstup do lesů školního polesí Valšovice, situace na Libavé je obdobná.
Střední lesnická škola Hranice proto požádala Městský úřad Hranice o vydání zákazu vstupu do lesa ve školním polesí Valšovice. Rozhodnutí o zákazu vstupu do lesa se týká Školního polesí Valšovice (části katastrálního území Paršovice, Valšovice a Drahotuše) a je vydáno od 26. března do 31. května 2018. Zákaz byl vydán také pro revír Týn nad Bečvou (Lesy České republiky).

Důvodem pro zákaz jsou rozsáhlé polomy, které vznikly vlivem silných bořivých větrů, které se prohnaly lokalitou školního polesí 18. března. Škody, způsobené větrem jsou odhadovány na 10 000 – 15 000 m3. Jedná se jak o plošně soustředěné polomy, tak i jednotlivé zlomy a vývraty, jež se vyskytují prakticky po celé ploše školního polesí. Koruny mnoha stromů byly větrem poškozeny a prolámány a na mnoha místech visí zbytky větví a hrozí tak jejich pád. Vstup do lesa je za současné situace tudíž velmi nebezpečný. Zákaz vstupu do lesa zajistí bezpečnou likvidaci kalamity, a tudíž nebude ohroženo zdraví a bezpečnost návštěvníků lesa.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient