Search
Close this search box.

Frýdek-Místek získal dotaci na kanalizaci, přesto neví, zda ji postaví

Statutární město Frýdek-Místek získalo dotaci na odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky. Celkové náklady jsou dle projektové dokumentace vyčísleny na 283 milionů korun, z toho přislíbená dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR činí 143 milionů, tedy více jak polovinu. Aby město splaškovou kanalizaci začalo stavět, musí mít dostatečný počet uzavřených smluv s majiteli domů, že se na kanalizaci napojí, aby v budoucnu nemuselo dotace vracet. Zatím se do toho lidem hlavně ve Skalici a Chlebovicích ale moc nechce.

Kanalizaci chce město vybudovat hlavně z ekologických důvodů. Nedostatečně předčištěné odpadní vody ze septiků jsou často svedeny přímo do potoka nebo zasakují do podzemí, což je nepřípustné. Navíc platí, že majitelé domů musí splaškovou vodu odvádět buď do veřejné kanalizace, kterou nabízíme vybudovat, nebo mít domovní čistírnu odpadních vod, nebo nepropustnou žumpu a k tomu evidovat pro úřady doklady o vývozu, odpovídající spotřebě v domě. Pokud nakládají s odpadnímu vodami jinak, než těmito třemi způsoby, dopouští se přestupku, za který jim může být uložena pokuta až 100 tisíc korun. Pokud se lidé nezavážou k napojení se na městskou kanalizaci, město ji stavět nebude a majitelé jednotlivých domů si budou muset kanalizaci v souladu se zákonem vyřešit sami, což je v konečném důsledku může vyjít mnohem dráž, než když se připojí na městskou kanalizaci.

„Majitelům nemovitostí nabízíme, že vybudujeme hlavní kanalizační řad a taky veřejnou část přípojky, která po uplynutí udržitelnosti projektu přejde do jejich vlastnictví, a navíc jim věnujeme vypracovanou projektovou dokumentaci na vybudování přípojky od jejich domu přes jejich soukromý pozemek ke kanalizaci. Majitelé domů tak na své vlastní náklady zrealizují pouze přípojku na svém vlastním pozemku,“ řekl primátor Michal Pobucký s tím, že pokud by musela vést soukromá část přípojky přes sousední pozemek, nabízí město pomoc s právním servisem, aby lidé neměli obavy, že by jim v budoucnu mohl vzniknout problém. Město také již několik let nabízí těm, kteří zruší žumpu nebo septik a napojí se na kanalizaci městskou dotaci až 20 tisíc korun na vybudování kanalizační přípojky.

O možnosti výstavby městské splaškové kanalizace a podmínkách napojení na ni jsme majitele domů v předstihu informovali a komunikovali o tom s nimi na setkáních za tímto účelem svolaných. „Největší zájem o veřejnou kanalizaci projevili lidé v Lysůvkách, kde by ji chtělo na 80 % lidí. Naopak v Chlebovích a Skalici je zájem lidí o napojení se na kanalizaci opravdu malý a reálně tedy hrozí, že ji město stavět nebude,“ konstatoval náměstek primátora Jakub Míček, který má v kompetenci jak územní plánování a rozvoj, tak stavebně správní činnost i dotace a integrované teritoriální investice.

„Chtěl bych vyzvat občany Skalice a Chlebovic, kteří obdrželi smlouvy o výstavbě a financování kanalizačních přípojek, aby znovu zvážili možnost napojení svých nemovitostí na plánovanou veřejnou kanalizaci, a smlouvu do konce ledna podepsali a doručili na investiční odbor magistrátu,“ apeluje Peter Mikulenka z investičního odboru, který celou záležitost kolem výstavby kanalizace procesuje, s tím, že zájemci mohou kontaktovat techniky investičního odboru, kteří jsou připraveni poskytnout jim další a podrobnější informace.

Pokud město nebude mít dostatečný počet podepsaných smluv, nebude možné s výstavbou kanalizace začít. V případě, že se k napojení na kanalizace zaváže dostatečný počet majitelů domů v okrajových částech, může město již začátkem roku 2019 vybírat zhotovitele stavby a na přelomu let 2019 a 2020 může začít s budováním kanalizace.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient