Město zbourá vybydlené domy na ul. Gustawa Morcinka a Fučíkova

(Aktualizováno před )

Odbor majetkový zahájil realizaci demolice domů č. p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě. Stavební práce byly zahájeny dne 30. 10. 2018. Jedná se objekty na ul. Gustawa Morcinka a Fučíkova. Vlastní demolici bude předcházet odstranění přípojek inženýrských sítí (plynu a elektrické energie). Odvážení suti bude znamenat zvýšení dopravy nákladními auty na ul. Fučíkova s nájezdem na ul. Havířskou. Demolicí dojde k odstranění nevzhledných vybydlených domů.

Dokončení prací se předpokládá do konce března 2019. Plochy po domech budou zarovnány a zatravněny. Na stavbu je požádáno o dotaci ve výši až 80% z uznatelných nákladů z prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz