Search
Close this search box.

Město Vyškov se znovu podílí na protidrogové osvětě

Potlačování pocitů a neochota komunikovat se členy rodiny, sklon k agresivitě, vyhýbání se tělesnému a očnímu kontaktu, střídání nálad, neklid a nesoustředěnost, zhoršení prospěchu ve škole, odmítání jídla, únava. Mnohé z obecných signálů, ze kterých lze rozpoznat užívání návykových látek u někoho z našich blízkých. I o tom podrobně pojednává publikace, kterou finančně podpořilo město Vyškov.

Brožura nazvaná Pozor, drogy! je zdarma k dispozici v Turistickém informačním centru Vyškov.

Vydaná byla v rámci projektu International Police Association, kdy česká sekce organizace vznikla v roce 1993. Za cíl má napomáhat výměně názorů a zkušeností mezi příslušníky policejních sborů zemí celého světa. A jelikož jsou jedním ze závažných negativních fenoménů, který dlouhodobě ohrožuje děti a mládež, drogy, informační brožura se podrobně věnuje právě této problematice. Nejde o odborné pojetí, autor populární formou předkládá základní informace z dané oblasti, které načerpal za mnoho let služby u Policie České republiky.

Jde o zhruba pátou podobně laděnou brožuru, na které se město finančně podílí. „V předešlé spolupráci šlo například o první pomoc nebo o bezpečí na silnicích. Samozřejmě podobných materiálů v tomto případě k drogové problematice je celá řada, myslíme si ovšem, že varování a preventivních kroků není nikdy dost. S ohledem na dostupnost drog je zvýšené úsilí informovat na místě. Riziko se pochopitelně týká zejména mládeže, jež je náchylnější k experimentování, právě mladistvým a jejich rodičům i všem, jež pracují s dětmi, je tato výchovná brožura určená,“ sdělil místostarosta Vyškova Karel Jurka.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient