Město Vyškov se znovu podílí na protidrogové osvětě

Potlačování pocitů a neochota komunikovat se členy rodiny, sklon k agresivitě, vyhýbání se tělesnému a očnímu kontaktu, střídání nálad, neklid a nesoustředěnost, zhoršení prospěchu ve škole, odmítání jídla, únava. Mnohé z obecných signálů, ze kterých lze rozpoznat užívání návykových látek u někoho z našich blízkých. I o tom podrobně pojednává publikace, kterou finančně podpořilo město Vyškov.

Brožura nazvaná Pozor, drogy! je zdarma k dispozici v Turistickém informačním centru Vyškov.

Vydaná byla v rámci projektu International Police Association, kdy česká sekce organizace vznikla v roce 1993. Za cíl má napomáhat výměně názorů a zkušeností mezi příslušníky policejních sborů zemí celého světa. A jelikož jsou jedním ze závažných negativních fenoménů, který dlouhodobě ohrožuje děti a mládež, drogy, informační brožura se podrobně věnuje právě této problematice. Nejde o odborné pojetí, autor populární formou předkládá základní informace z dané oblasti, které načerpal za mnoho let služby u Policie České republiky.

Jde o zhruba pátou podobně laděnou brožuru, na které se město finančně podílí. „V předešlé spolupráci šlo například o první pomoc nebo o bezpečí na silnicích. Samozřejmě podobných materiálů v tomto případě k drogové problematice je celá řada, myslíme si ovšem, že varování a preventivních kroků není nikdy dost. S ohledem na dostupnost drog je zvýšené úsilí informovat na místě. Riziko se pochopitelně týká zejména mládeže, jež je náchylnější k experimentování, právě mladistvým a jejich rodičům i všem, jež pracují s dětmi, je tato výchovná brožura určená,“ sdělil místostarosta Vyškova Karel Jurka.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak