Město vyčlenilo milion na geofyzikální průzkum v oblasti Bažantnice

Městskou část Bažantnice, kde žije zhruba 5 tisíc obyvatel, trápí nestabilní podloží. Projevovat se začalo v osmdesátých letech praskáním zdí a bylo nutné několik cihlových domů v tzv. staré Bažantnici sanovat. Doposud se dílčí opatření na doporučení statiků prováděla u 25 ze 130 domů, a to buď pilotáží, opravami nebo svázáním zdiva. Zastupitelé však vyjádřili podporu celoplošnému hloubkovému průzkumu celé oblasti.

Zastupitelstvo město hlasovalo na posledním zasedání koncem června pro návrh objednat u společnosti Kolejconsult&servis Brno základní geofyzikální průzkum pro zjištění tzv. geohazardu v oblasti Bažantnice a do rozpočtového opatření zapracovat výdajovou částku milion korun. Příčin nestability jílovo-písčitého podloží může být podle odborníků několik. Projevovat se může významný pokles hladiny spodních vod, vytváření tzv. tekutých písků, vliv nedaleké těžby lignitu, ropy či zemního plynu, anebo oblastí ležící geologicky v tzv. Vídeňské pánvi může probíhat geologický zlom. Příčiny mohou být v hloubkách větších než 12 metrů, přičemž dosavadní průzkumy a pilotáže šly do hloubek menších. Podle místostarosty města Jiřího Jandy je vůči obyvatelům seriózní provést podrobnější průzkum v co největším rozsahu. V blízké době plánuje odbor investic a údržby jednání se zhotovitelem a stanovení harmonogramu prací.

Většina domů je ve správě SBD Hodoňan nebo Městské bytové správy a v soukromém vlastnictví společenství vlastníků jednotek. Opravy si tak musí hradit ze svých fondů. V současné době řeší bytová správa opatření u několika objektů, a to v ulici Křičkova, Skácelova, Seifertova nebo Olbrachta. Pokud statik doporučí u domu geologický průzkum a následné statické zajištění, mohu se náklady pohybovat v řádech až milionů korun. Průzkum má proto ukázat situaci celé oblasti, kde žije čtvrtina města, a v případě, že by vyvstala nutnost výrazných nákladů, podle místostarosty by mohly pomoci dotace.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.