Search
Close this search box.

Město Uherské Hradiště nabízí výhodný úvěr

Požádejte město Uherské Hradiště o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení a opravujte nebo rekonstruujte svoji nemovitost za výrazné finanční pomoci města.
Základní informace:

žadatel musí být vlastníkem obytné budovy, bytu, zahrady či rekreačního objektu, na který úvěr žádá
úvěr se poskytuje max. do výše 80% nákladů na opravu (max. však do výše 500 tis. Kč)
úroková sazba se odvíjí od ročního PRIBORU ČNB, splatnost úvěru je 6 let
zajištění úvěru je možné nemovitým majetkem nebo dvěma ručiteli (u žádostí do 50 tis. Kč jedním ručitelem)

Způsob podání žádosti o úvěr:

Žádosti o úvěr na I. pololetí 2019 přijímá Městský úřad v Uherském Hradišti nejpozději do 17. 12. 2018 na předepsaném formuláři, který je k dispozici na ekonomickém odboru Městského úřadu v Uherském Hradiště nebo také na internetových stránkách města.

Mimo vyplněné žádosti je nutné předložit:

doklad o vlastnictví opravované obytné budovy nebo bytu (výpis z LV, ne starší 3 měsíců, lze požádat o jeho vystavení na podatelně městského úřadu)
stavební povolení, případně jiný doklad o přípustnosti opravy či rekonstrukce, vystavený stavebním úřadem
přehled veškerých závazků žádajícího
potvrzení o výši příjmu žadatele i ručitelů
při zajištění úvěru jinou nemovitostí výpis z LV. U úvěru od 300 tis. Kč i doklad o pojištění zastavované nemovitosti
zjednodušený rozpočet na prováděné práce
výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby)
prohlášení žadatele, že nemá žádné dluhy vůči městu Uherské Hradiště

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient