Search
Close this search box.

Město Turnov prodloužilo termín fotografické soutěže k výročí republiky

U příležitosti oslav 100 let od založení československého státu byla vyhlášená městem Turnov veřejná fotografická soutěž pro fotografy profesionály i amatéry. Kvůli malému počtu zaslaných příspěvků došlo k prodloužení termínu uzávěrky, a to do 31. 12. 2018.

Soutěž je otevřená pro každého příležitostného fotografa, fotoamatéra i profesionála. Zašlete nám fotografii, která představí osmičkový rok, oslaví svobodu a patriotismus. Fotografovat můžete například inspirativní osobnosti, místa v Turnově v proměnách, oslavy 100. výročí, oslavy republiky, svobody a vlastenectví. Je možné použít různé techniky včetně koláže dobových obrázků. Soutěžící se také může zaměřit na symboly svobody a vlastenectví. Cílem soutěže je probudit v sobě turnovského patriota a vyfotit snímek ke 100 letům republiky. Kreativitě ani neotřelým nápadům se meze nekladou.

Kategorie:
• Děti a mládež do 18 let
• Dospělí

Pravidla soutěže:
• Každý fotograf může zaslat jeden snímek do soutěže.
• Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze v elektronické formě ve formátu jpg.
• Přihlášený soutěžní snímek musí být výhradně autorský a bude označen názvem.
• V případě použití dobových materiálů je nutné uvést zdroj včetně souhlasu s použitím.
• Snímek musí být pořízen na území města Turnova.
• Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které nesouvisí se zadaným tématem, nebudou u nich uvedeny požadované údaje nebo fotografie s neetickým obsahem a opatřené vulgárním nebo jinak pohoršujícím popiskem.
• Každý soutěžící musí uvést své jméno, příjmení, věk (rok narození) a adresu.
• Termín uzavření soutěže je 31. prosince 2018.
• Zasláním fotografií do soutěže poskytuje soutěžící organizátorovi licenci k užití fotografií za účelem propagace města Turnova, a to ke všem známý způsobům užití. Licence k užití fotografie je poskytnuta bez časového, množstevního a teritoriálního omezení. Licence se poskytuje bezúplatně. Organizátor není povinen licenci využít.
• Snímky budou zaslány elektronickou poštou s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ – ROK 2018.
• Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedeným v e-mailu za účelem zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient