Search
Close this search box.

Město se aktivně podílí na zlepšení kvality ovzduší

Často diskutovaným tématem v zimním období je smog, který nás trápí častěji než v jiném ročním období. Nicméně na základě údajů Českého hydrometeorologického ústavu lze konstatovat, že kvalita ovzduší se dlouhodobě zlepšuje. Dokládají to tabulky a grafy s naměřenými hodnotami škodlivin v ovzduší.

Často diskutovaným tématem v zimním období je smog, který nás trápí častěji než v jiném ročním období. Nicméně na základě údajů Českého hydrometeorologického ústavu lze konstatovat, že kvalita ovzduší se dlouhodobě zlepšuje. Dokládají to tabulky a grafy s naměřenými hodnotami škodlivin v ovzduší.

Konkrétně ve Frýdku-Místku je kvalita ovzduší v porovnání s městy na Ostravsku nebo Karvinsku mnohem lepší a smogových dní je zde také méně. Na zlepšení kvality ovzduší se různými aktivitami podílí také město.

Frýdecko-Místecko, Ostravsko, ale i Karvinsko patří mezi města s velkou koncentrací obyvatel a také průmyslu. „Navíc jsme blízko polských hranic, tedy v oblasti, jak uvádí odborníci z hydrometeorologického ústavu, zasažené emisemi z České i Polské republiky. Takže špatné ovzduší k nám proudí i od našich sousedů, což moc neovlivníme, to je už problematika, která by měla být řešena na vládní úrovni. Nicméně my přijímáme opatření vedoucí ke zvyšování kvality ovzduší již delší dobu, a to jak v oblasti dopravní, tak životního prostředí a zeleně,“ řekl primátor Michal Pobucký.

DOPRAVA – zásadně ovlivňuje kvalitu ovzduší

MHD zdarma

Město se snaží omezit osobní dopravu ve městě projektem MHD zdarma, který odstartovalo jako první a jediné město v České republice před sedmi lety. Od té doby vzrostly počty přepravených osob autobusy MHD o více jak 50 %. „Do projektu je zapojeno 19 okolních obcí a další mají zájem se připojit. Lidé nejen z našeho města, ale také okolních obcí, volí místo přepravy osobním vozem přepravu MHD ZDARMA. Na některých linkách, například na lince směřující až na Hukvaldy, je nárůst přepravovaných osob více jak 70 %,“ připomněl náměstek Karel Deutscher. Lidé se tedy vrátili do autobusů, což v konečném důsledku odlehčuje městu od osobní dopravy, a tedy i zplodin z výfukových plynů, prašnosti i hluku.

Obchvat – snad už letos

Město nejvíce trápí absence obchvatu, průtahem, který vede centrem města, projede denně až 45 tisíc vozidel a dalším hlavním tahem na Beskydy projede 17 tisíc vozidel denně. Město již několik let bojuje za výstavbu obchvatu, kterou se snaží ze všech sil blokovat ekologičtí aktivisté. Výstavbu obchvatu má na starosti stát. „My jako město spolupracujeme s ŘSD i ministerstvem dopravy a činíme podpůrné kroky k co nejrychlejší výstavbě obchvatu. V minulosti jsme například pomáhali s výkupem pozemků v navržené trase obchvatu a díky neustálé komunikaci s ministerstvy zůstal náš obchvat mezi vybranými stavbami, které nemusely projít novým posouzením vlivu na životní prostředí, tzv. EIA, což vyžadovala Evropská komise. Ostatní stavby v okolí to štěstí neměly a zahájení jejich výstavby bylo odloženo. Věříme, že současné námitky ekologické organizace Děti Země se státu podaří vyřešit v co nejkratší době a že se obchvat začne letos stavět. Je nutno připomenout, že na větší část obchvatu povolení jsou a může se stavět. V plném proudu už je sanace skládky Skatulův Hliník, která leží na trase obchvatu, takže na přípravách pro výstavbu samotného obchvatu se pracuje,“ dodal náměstek Deutscher.

Nízkoemisní zóny a placená parkoviště

Město nízkoemisní zóny zatím zavádět nemůže ani nechce. Zóna může být zavedena jen tehdy, pokud existuje jiná silnice stejné nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit obdobné dopravní spojení, což u nás není možné. Navíc zavedení zóny by bylo v současné době neefektivní. Průtahem města projede denně na 45 tisíc vozidel a exhalace z nich se šíří všude kolem. „Kdybychom zavedli nízkoemisní zónu například v blízkosti místeckého náměstí, nemělo by to smysl, protože i zde jsou exhalace z průtahu. Dokud nebude mít město obchvat, NEbude nízkoemisní zóny zavádět,“ vysvětlil Karel Deutscher. Nicméně v souvislosti s omezením aut v centru uplatňuje město zásady parkovací politiky. V centrálních částech města (Zámecké náměstí a náměstí Svobody) je parkování zpoplatněno. Cena parkování s délkou doby parkování roste.

PRAŠNOST

Častější čištění komunikací

Město se snaží omezovat prašnost. „Komunikace čistíme častěji než v minulosti a v horkých letních měsících je i skrápíme. Městská společnost TS pořídila dva zametače s filtrací pevných částic (PM10) a přistoupila k častějšímu čištění komunikací nejen v létě, ale zejména v zimě, kdy prašnost zvyšuje posypový materiál na cestách. Častější čištění a použití kvalitnější techniky snižuje oproti původnímu stavu množství prachu až o 16 tun za rok,“ uvedl náměstek Deutscher.

Výsadba zeleně

Stromy a keře zachycují částice prachu a umí pohltit i emise z výfuků aut. „Od roku 2011 bylo ve městě vysazeno téměř 1200 nových stromů (z toho jen loni 263) a 7 490 keřů (loni 2 532). V letošním roce budeme v podobném duchu pokračovat,“ slíbil primátor Michal Pobucký s tím, že kromě stromů a keřů už na jaře ozdobí město tisíce tulipánů, narcisů nebo macešek a následně budou na záhony vysázeny tisíce letniček.

LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ

Kotlíkové dotace

Město nabízí „kotlíkové dotace“, již několik let poskytuje dotace na změnu způsobu vytápění, a to z vytápění pevnými palivy na vytápění plynem, elektrickou energií nebo tepelným čerpadlem. Žádat o ně mohou fyzické i právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území města. Tomu, kdo přejde z vytápění tuhými palivy na vytápění plynem nebo elektřinou, poskytujeme dotaci až do výše 100 % pořizovacích nákladů, nejvýše však dotace činí 20 tisíc korun. Při změně způsobu vytápění na vytápění za pomoci tepelného čerpadla může být žadateli poskytnuta dotace až do výše 70 tisíc Kč. „Přispíváme také na vybudování zařízení pro skladování propanu určeného k vytápění rodinných domků. V tomto případě mohou občané města bydlící mimo dosah plynovodu získat příspěvek od města až 70 tisíc korun,“ vyjmenoval primátor Pobucký. Dále mohou občané žádat o dotaci na pořízení solárních kolektorů souvisejících se změnou způsobu vytápění nebo se změnou způsobu ohřevu teplé vody. Zde je poskytnutá dotace při využití solárního systému na přípravu teplé vody a přitápění ve výši 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně do výše 50 tisíc korun.

„Kvalitu ovzduší ovlivňují, kromě vlastních zdrojů znečištění, také zhoršené rozptylové podmínky, které se obvykle častěji vyskytují v zimních měsících. Koncentrace PM10 vykazují zřetelný roční chod s nejvyššími koncentracemi v chladných měsících roku,“ stojí v dokumentu ČHMÚ – Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2017.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient