Search
Close this search box.

Město Prostějov bude mít novou komisi pro informatiku

Také v novém volebním období bude mít Rada města Prostějova jako poradní orgán několik komisí, do kterých mohou politické strany a uskupení nominovat své zástupce.

„Na rozdíl od výborů Zastupitelstva města Prostějova, což jsou výbory finanční a kontrolní a jsou ze zákona povinné, jsou komise Rady města poradními orgány,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura. Jak doplnil, komise Rady města Prostějova jsou zřizovány v souladu se zákonem o obcích.

Které poradní komise bude Rada města využívat?

Komise sportovní

Komise výstavby

Komise školská

Komise pro dopravu

Komise pro kulturu a cestovní ruch

Komise životního prostředí

Komise pro rozvoj města a podporu podnikání

Komise sociální a zdravotní

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Komise bytová

Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21

Komise pro nákup uměleckých děl

Komise architektury a urbanismu

Komise pro IT a Smart city

„Komise jsou totožné jako v minulém volebním období, navíc je pouze Komise pro IT a smart city. Každá komise bude pracovat s celkovým počtem 13 až 15ti členů,“ doplnil primátor města Prostějova František Jura a dodal, že Prostějov se problematice Smart city, tedy chytrého města, věnuje dlouhodobě. Ve městě se v minulosti objevily například lavičky měřící hodnoty ovzduší, s jejichž pomocí je možné si také dobíjet mobilní telefony nebo se připojit na internet. Radnice zavedla možnost objednat k vyřízení některých agend a podat některé žádost elektronicky.

Dále radní Zastupitelstvu města Prostějova doporučují zřídit Komisi Zastupitelstva města Prostějova pro regeneraci městské památkové zóny.

Zástupci klubů v zastupitelstvu by své nominace měli předložit do 19. listopadu, konečné slovo k personálnímu složení bude mít rada města.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient