Město Praha uspořádalo konferenci, která pomůže zlepšit péči o zdraví a dostupnost zdravotnictví

Ve středu 3. října se ve Velkém jednacím sále Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy konala konference na téma Pražské zdravotnictví v číslech a informacích. Jejím hlavním cílem bylo získání podkladů k zajištění lepších zdravotních služeb pro obyvatele hlavního města. Zvláštní pozornost byla věnována mimo jiné programům prevence nádorových onemocnění a jejich zajištění.

Seminář, který svolal radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Radek Lacko, měl také za cíl zjistit nejnovější data o dostupnosti a výkonnosti zdravotních služeb na území metropole a také získání zásadních informací o zdraví populace Prahy. Kromě jiného zde byly prezentovány nejnovější informace z Národního zdravotnického informačního systému. Data se týkala srovnání nemocnosti Pražanů oproti jiným regionům ČR a poukázala na riziková místa v systému zajištění zdravotní péče v Praze.

„Konferenci jsem uspořádal, jelikož vím, jak moc je důležité si navzájem předávat informace a zkušenosti. Cílem setkání bylo představit nejnovější data o zdravotním stavu obyvatel hlavního města Prahy a také diskuze mezi odborníky o stavu pražského zdravotnictví. Díky dostupným údajům si myslím, že v Praze jdeme tou správnou cestou, ale stále je mnoho věcí, na kterých by se mělo pracovat. Populace obyvatel Prahy velmi výrazně stárne a predikce ukazují do budoucna nevyhnutelný nárůst počtu chronických onemocnění spojených s vyšším věkem, jako je zejména diabetes nebo zhoubné nádory,“ uvedl Radek Lacko.

„Péče o nemocné je v Praze nicméně velmi kvalitní a například u nádorů dosahují pražská centra nadprůměrných výsledků v přežití pacientů. Velkým zdravotním problémem Pražanů jsou choroby dýchací soustavy, zejména astma, chronická obstrukční plicní nemoc a také infekce dolních cest dýchacích. Oproti tomu v Praze pozorujeme ve srovnání se zbytkem republiky nižší výskyt nemocí srdce a oběhové soustavy,“ řekl radní Lacko.

Velkou výzvou by podle něj mělo být posílení prevence, jelikož účast Pražanů na preventivních programech je podprůměrná, u screeningů zhoubných nádorů dokonce nejnižší v ČR.

V dílčích přednáškách byla rovněž prezentována základní data pražského zdravotnictví a dostupná data o kvalitě a výsledcích zdravotní péče v Praze. Kromě samostatných přednášek byla v programu semináře začleněna interaktivní diskuze s účastníky nad významnými otázkami týkajícími se pražského zdravotnictví.

„Rozsah péče, kterou zajišťuje pražské zdravotnictví, je překvapující, spádová oblast nemocnic i ambulantní péče významně přesahuje Prahu a přibližně 40 procent péče je poskytováno obyvatelům jiných regionů. Tento fakt je určitě výzvou pro plánování kapacit zdravotní péče v hlavním městě, neboť zejména v primární péči se již nyní Praha potýká s nedostatkem lékařů. V nemocniční péči je naopak největším problémem nedostatek zdravotních sester,“ dodal Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient