Search
Close this search box.

Město Praha uspořádalo konferenci, která pomůže zlepšit péči o zdraví a dostupnost zdravotnictví

Ve středu 3. října se ve Velkém jednacím sále Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy konala konference na téma Pražské zdravotnictví v číslech a informacích. Jejím hlavním cílem bylo získání podkladů k zajištění lepších zdravotních služeb pro obyvatele hlavního města. Zvláštní pozornost byla věnována mimo jiné programům prevence nádorových onemocnění a jejich zajištění.

Seminář, který svolal radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Radek Lacko, měl také za cíl zjistit nejnovější data o dostupnosti a výkonnosti zdravotních služeb na území metropole a také získání zásadních informací o zdraví populace Prahy. Kromě jiného zde byly prezentovány nejnovější informace z Národního zdravotnického informačního systému. Data se týkala srovnání nemocnosti Pražanů oproti jiným regionům ČR a poukázala na riziková místa v systému zajištění zdravotní péče v Praze.

„Konferenci jsem uspořádal, jelikož vím, jak moc je důležité si navzájem předávat informace a zkušenosti. Cílem setkání bylo představit nejnovější data o zdravotním stavu obyvatel hlavního města Prahy a také diskuze mezi odborníky o stavu pražského zdravotnictví. Díky dostupným údajům si myslím, že v Praze jdeme tou správnou cestou, ale stále je mnoho věcí, na kterých by se mělo pracovat. Populace obyvatel Prahy velmi výrazně stárne a predikce ukazují do budoucna nevyhnutelný nárůst počtu chronických onemocnění spojených s vyšším věkem, jako je zejména diabetes nebo zhoubné nádory,“ uvedl Radek Lacko.

„Péče o nemocné je v Praze nicméně velmi kvalitní a například u nádorů dosahují pražská centra nadprůměrných výsledků v přežití pacientů. Velkým zdravotním problémem Pražanů jsou choroby dýchací soustavy, zejména astma, chronická obstrukční plicní nemoc a také infekce dolních cest dýchacích. Oproti tomu v Praze pozorujeme ve srovnání se zbytkem republiky nižší výskyt nemocí srdce a oběhové soustavy,“ řekl radní Lacko.

Velkou výzvou by podle něj mělo být posílení prevence, jelikož účast Pražanů na preventivních programech je podprůměrná, u screeningů zhoubných nádorů dokonce nejnižší v ČR.

V dílčích přednáškách byla rovněž prezentována základní data pražského zdravotnictví a dostupná data o kvalitě a výsledcích zdravotní péče v Praze. Kromě samostatných přednášek byla v programu semináře začleněna interaktivní diskuze s účastníky nad významnými otázkami týkajícími se pražského zdravotnictví.

„Rozsah péče, kterou zajišťuje pražské zdravotnictví, je překvapující, spádová oblast nemocnic i ambulantní péče významně přesahuje Prahu a přibližně 40 procent péče je poskytováno obyvatelům jiných regionů. Tento fakt je určitě výzvou pro plánování kapacit zdravotní péče v hlavním městě, neboť zejména v primární péči se již nyní Praha potýká s nedostatkem lékařů. V nemocniční péči je naopak největším problémem nedostatek zdravotních sester,“ dodal Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient