Město Praha udělalo poprvé ve své historii z revitalizace brownfieldů svoji prioritu

Nové byty a pracovní příležitosti získá Praha transformací brownfieldů.

Rada hlavního města zadala Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravu metodiky, která přispěje ke koncepční a rychlejší transformaci opuštěných a nevyužitých ploch. V širším centru Prahy může na území 11 největších brownfieldů vzniknout bydlení pro cca 154 000 obyvatel a 212 000 pracovních příležitostí. V tuto chvíli je zpracovávána analytická část. Po jejím zveřejnění si bude moci každý developer, občan i úředník zkontrolovat, v jaké fázi transformace se nacházejí jednotlivá území.

Smyslem Strategie je identifikace všech překážek, které brání odemčení brownfieldů pro výstavbu, návrh dalšího postupu a etapizace pro transformaci území a odhad nákladů. Nejčastějšími překážkami jsou komplikované majetkové vztahy, degradovaný stav území a jeho ekologická zátěž. Cílem je navrhnout pro každé území vhodný konkrétní postup a předložit jej vedení hlavního města ke schválení.

Jaké informace by měly být k dispozici, dnes ukázala radní pro územní rozvoj Petra Kolínská, na příkladu 11 transformačních území větších než 30 hektarů. „Těžištěm nové výstavby musí být obrovské pozemky, které ačkoli jsou v širším centru města, jsou opuštěné a tvoří bariéru v prostupnosti území. Praha se nesmí rozpínat do krajiny, ale naopak by se měla stát městem krátkých vzdáleností. Příkladem takových území je například lokalita bývalého nákladového nádraží Smíchov, bývalého nádraží Bubny, Rohanský ostrov nebo prostory po zmizelých továrnách ve Vysočanech,” uvedla Petra Kolínská.

Z 11 největších transformačních území nejdále pokročily změny v oblasti Smíchova, Holešovic-Bubnů, Nákladového nádraží Žižkov a na Rohanském ostrově. Cíl je, aby na těchto prioritních územích měli investoři nejpozději v roce 2020 možnost požádat o územní rozhodnutí pro plánované stavby.

„Pozornost věnujeme ale také menším územím a územím, které nejsou brownfiledy, ale očekáváme tam stavební aktivitu například v souvislosti s výstavbou metra D. V přípravě je více než 30 územních studií, které jsou v souladu se stavebním zákonem významným vodítkem pro všechny investory. Důležité je, že k zpracování zadání i vlastního obsahu je vždy přizvána městská část a veřejnost,” uvedla Petra Kolínská.

Mezi nejsledovanější územní studie patří ÚS Lokalita Na Hutích, Praha-Kyje, ÚS Komořany, ÚS Čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, ÚS Okolí stanice metra Roztyly, ÚS Sídliště Ďáblice, ÚS Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice, ÚS Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš (Kamýk) a ÚS Okolí stanice metra D Nemocnice Krč.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.