Město pokácí jedenáct lip v Sadové ulici

(Aktualizováno před )

V rámci pokračující revitalizace uličních stromořadí bude v lednu 2019 pokáceno jedenáct exemplářů lip u Městských sadů. Akce probíhá v souladu s Koncepcí obnovy a péče o alejové výsadby.

Stromy rostou podél komunikace a chodníku v Sadové ulici. Tyto stromy zde byly v minulosti vysazeny naprosto nevhodně a nemají prostor pro plnohodnotný růst. Stromy rostou ve stínu vitálního a vzrostlého stromořadí lemujícího Městské sady. Jsou vysazené také velmi blízko trolejového vedení a jejich koruny musí být neustále upravovány řezem, aby do tohoto trolejového vedení nezasahovaly. Některé jsou vysazeny tak, že nelze jejich koruny tvarově uzpůsobit, aniž by nedošlo k poškození typického vzhledu dřevin. Stromy zde nemají ani vhodné podmínky z hlediska rozvoje kořenového systému a příjmu živin a vody, což se projevuje jejich sníženou vitalitou a malými přírůstky (zhoršené stanovištní podmínky a nedostatečně upravené místo výsadby, nepropustná asfaltová plocha chodníku, vysoká zátěž městského prostředí jako zasolení, neustále poškozování stromů parkujícími vozidly atd.)

V ulici se dále nachází dvě souběžné aleje – vzrostlá alej lemující Městské sady a alej na protilehlém chodníku v ul. Sadová, které budou plně kompenzovat funkce stromořadí určené ke kácení. Alej na protilehlé straně v ulici Sadová bude doplněna a v rámci další péče jí bude věnována náležitá pozornost. Současně bude provedena i dosadba 4 exemplářů okrasné třešně Prunus serrulata ‘Kanzan‘ v ul. Růžový palouček jakožto náhradní výsadba za dřeviny pokácené v ulici Sadová a to do 30. 09. 2020.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz