Město Plzeň získalo stavební povolení pro další etapu západního okruhu

Plzeň získala pravomocné stavební povolení na vybudování druhé etapy Městského (západního) okruhu v části Křimická — Karlovarská. Jde o zásadní dopravní stavbu za zhruba 2,3 miliardy korun bez DPH, která by měla ulevit dopravě v centru krajské metropole. Stavbu chce město, které nyní chystá vypsání výběrového řízení na zhotovitele, zahájit v říjnu 2019, hotova má být v roce 2022. První etapa okruhu o délce 2,6 kilometru, a to v úseku Domažlická — Křimická, byla dokončena v září 2014.

„Městský západní okruh je pro nás prioritní dopravní stavbou, klademe na něj zvláštní důraz. Dokončením druhé etapy propojíme Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí. Trasa okruhu tedy dopravně spojí největší městská sídliště na severu města, v nichž žije na 50 tisíc obyvatel, s nejrozsáhlejší průmyslovou zónou města Borská pole. Svedení tranzitní dopravy po západním okruhu uleví dopravě v centru města,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.

„Získání pravomocného rozhodnutí pro nás znamená zelenou, společně s Plzeňským krajem můžeme začít soutěžit zhotovitele. Je za tím obrovský kus práce, zejména v oblasti majetkové přípravy. Pro tuto stavbu jsme museli vykoupit celkem 158 448 metrů čtverečních pozemků v trvalém záboru, které byly v majetku jiných vlastníků, než je město Plzeň. Celkem se jedná o pozemky více než 90 subjektů, přičemž částka vynaložená na výkupy a doplatky ze směn se pohybovala kolem 150 milionů korun,“ uvedl Michal Vozobule, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře bude Západní okruh novostavbou dvoupruhové komunikace propojující silnici I/26 Domažlická a silnici I/20 Karlovarská. „Celková délka okruhu je 5,9 kilometru, stavba si vyžádá úpravy nebo výstavbu přibližně šesti kilometrů dalších přilehlých komunikací. První etapa v úseku Domažlická – Křimická o délce 2,6 kilometru byla dokončena v roce 2014. Druhá etapa navazuje ve 2,48 kilometru a spojuje úsek mezi Křimickou ulicí až ke komunikaci Karlovarská. V 2,6 kilometru bude komunikace křižovat stávající Křimickou ulici mostem, dále přejde Plzeňskou ulicí estakádou, která končí v 3,85 kilometru. Ve 4,3 a 5,22 kilometru jsou navrženy mosty, které převádějí místní cesty přes hlavní trasu. Komunikace pak pokračuje do 5,8 kilometru, kde bude zakončena okružní křižovatkou. Souběžně s celým okruhem budou vybudovány nové cyklostezky a budou také upraveny nebo vybudovány nové biokoridory,“ popsal Pavel Šindelář.

Na výstavbě okruhu a jeho financování spolupracuje město s Plzeňským krajem. Předpokládané náklady na druhou etapu představují 2,3 miliardy korun. Peníze chce Plzeňský kraj získat z IROP.

Městský okruh jako jeden z hlavních článků komunikačního systému potvrdila v roce 1993 zpracovaná Revize komunikační sítě města Plzně, která se stala podkladem pro zpracování Územního plánu města Plzně schváleného Zastupitelstvem města Plzně v roce 1995. V roce 1999 získal městský okruh z hlediska vlivu na životní prostředí kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí České republiky. Bezprostředně poté začala projektová a investiční příprava staveb. Trasa okruhu byla rozdělena do tří etap, přičemž nultá (sjezd v úseku Domažlická – Vejprnická) a první etapa (Domažlická – Křimická) jsou již dokončeny. Náklady na první etapu činily 950 milionů korun včetně DPH, z toho se město Plzeň podílelo částkou 250 milionů korun včetně DPH.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak