Město Plzeň získalo dotaci na prevenci kriminality

Asistent prevence kriminality 2018 – 2020, domovník – preventista, informační kampaň na ochranu měkkých cílů pro rok 2018 a projekt I prevence může být legrace a dva kamerové body v Radčicích získali finanční podporu od ministerstva vnitra. Rada města Plzně na svém jednání schválila přijetí státní účelové dotace z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 k realizaci projektů Programu prevence kriminality města Plzně 2018.

„Město Plzeň velmi dbá na prevenci kriminality, chceme být bezpečným městem, proto jsme spustili již v roce 2009 projekt nazvaný Bezpečné město a navázali jsme úzkou spolupráci s městskou i celostátní policií. Základním pilířem našeho projektu, abychom zajistili bezpečnost občanů i návštěvníků, je především prevence kriminality, která svou činností přispívá zejména k tomu, že se činnost policie dostává do podvědomí lidí nejen jako složka represivní, ale i jako složka, která se věnuje široké veřejnosti a přispívá ke zvyšování bezpečnosti. Zářným příkladem úspěchu našeho projektu je působení asistentů prevence kriminality a práce domovníků na území našeho města,“ připomněl primátor města Martin Zrzavecký.

„Celkové předpokládané náklady na neinvestiční projekty prevence kriminality města Plzně jsou vyčísleny na 2,7 milionu korun, z toho celková přidělená dotace ministerstva vnitra činí 1,8 milionu korun. Potřebné prostředky na dofinancování projektů ve výši 907 tisíc korun jsou zabezpečeny ve schváleném rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně na rok 2018 a ve schváleném výhledu rozpočtu 2019 – 2020. Nejvyšší poskytnutá dotace je pro projekt asistentů prevence kriminality, který započal v roce 2014 a našemu městu se velmi osvědčil. Pomohl například zklidnit problémy v oblasti lokalit Plac nebo blok ulic Plachého a Korandova,“ vysvětlil ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.

Celkové předpokládané náklady na projekt Plzeň – Asistent prevence kriminality 2018 – 2020 činí 2,4 milionu korun, celková dotace činí 1,5 milionu korun, podíl města pak 858 tisíc korun. Dotace je rozdělena do jednotlivých let ve výši 532 tisíc korun na rok.

Projekt Domovník – preventista v Plzni byl poprvé realizován v roce 2015. Cílí na vytipované bytové domy v majetku města. Pozice domovníka – preventisty je klíčovou v komunikaci mezi nájemníky, asistenty prevence kriminality, Městskou policií Plzeň a bytovým odborem magistrátu včetně správce objektů, a to při řešení základních otázek bezpečnosti, pořádku v domě a v jeho bezprostředním okolí. Náklady projektu jsou vyčísleny na 144 tisíc korun, z toho dotace činí 129 tisíc korun. Dotace je určena na úhradu nákladů spojených s dohodami o pracovní činnosti, pro dva domovníky na dobu 12 měsíců.

Informační kampaň na ochranu měkkých cílů pro rok 2018 je plně kryta z přidělené dotace ve výši 30 tisíc korun. Náklady na kampaň I prevence může být legrace II. jsou ve výši 108 tisíc korun, z toho dotace činí 75 tisíc korun.

Město získalo i dotaci na investici rozšíření kamerového systému v sedmém městském obvodu Radčice na dva kamerové body, dotace činí 530 tisíc korun.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient