Město Plzeň finišuje s přípravou budování tramvajové trati na Borská pole

Na významný dopravní projekt, který pomůže řešit dopravní situaci v expandující lokalitě Borská pole, uvolní nyní 148 milionů korun ze svého fondu pro kofinancování dotovaných projektů, aby se mohlo začít s realizací. Samotné spuštění projektu za zhruba půl miliardy korun odstartuje v průběhu července předáním staveniště. Uvolnění peněz a jejich převod do rozpočtu městského odboru investic, jenž bude mít projekt na starost, schválili zastupitelé.

„Na akci se nám podařilo získat dotace z Operačního programu Doprava ITI a z Integrovaného regionálního operačního programu. Než dojde k faktickému získání evropských prostředků, tak již je ale třeba zahájit samotnou stavbu, aby se stihl časový plán, proto zastupitelé rozhodli o uvolnění blokovaných peněz z fondu,“ vysvětlil ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Aktuálně probíhá druhé kolo soutěže na zhotovitele. Cena by neměla přesáhnout částku přibližně 660 milionů korun včetně DPH, tedy konkrétně 597 milionů korun včetně DPH za tramvajovou trať a 63 milionů korun včetně DPH za přestupní uzel.

Projektem nazvaným Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská se radnice snaží vyřešit nevyhovující situaci, kdy výrazně expandující lokalitu Borská pole obsluhují pouze autobusy a jedna linka trolejbusu. Po vybudování tratě nebudou muset lidé přestupovat při cestách z centra k univerzitě, odpadne nárazové přetížení autobusů a vytvoří se podmínky pro vybudování chybějícího záchytného parkoviště.

Lokalita Borských polí má zhruba 150 hektarů. To území prodělalo v posledních 20 letech výrazný rozvoj s různými typy zástavby. Nachází se tam průmyslová zóna s více než desetitisíci pracovních míst, obchodní centra, polyfunkční administrativní domy, bytové domy a univerzitní komplex. Území bylo do roku 2011 obsluhováno pouze autobusy, poté přibyla jedna linka trolejbusu.

Největší objem cestujících je na zastávkách poblíž křižovatky ulic Klatovská (silnice I/27) x Kaplířova x U Borského parku. Přesun cestujících mezi linkami tramvajové, autobusové MHD a autobusové VLD se odehrává převážně přes silnici I/27, která je zatížena osobní automobilovou dopravou. Počet cestujících přepravených na Borská pole v pracovní den v čase od 5 do 21 hodin v jednom směru je zhruba 6300 osob, z nich ve směru z Bor přijíždí 3 900 osob a ve směru z centra 2 400 osob. Dále v trase Bory – Západočeská univerzita přijíždí 1 900 osob. V opačném směru jsou čísla obdobná. Většina cestujících je nucena k dosažení cíle kombinovat několik spojů a dopravních prostředků.

Stavební objekty, které jsou součástí projektu, zahrnují vedle samotné tramvajové trati včetně doprovodné infrastruktury (zastávky, měnírna atd.) také řadu objektů komunikací (Klatovská, U Borského parku, Kaplířova, U Letiště, parkoviště u úřadu práce), inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, horkovod, silnoproudé a slaboproudé rozvody atd.), světelného signalizačního zařízení, veřejného osvětlení atd.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak