Město Pardubice pomůže s rekonstrukcí Larischovy vily

(Aktualizováno před )

Město, Pardubický kraj a Československá obec legionářská hledají cestu, jak obnovit Larischovu vilu. Odhadované náklady na rekonstrukci této městské kulturní památky, která je ve vlastnictví obce, by měly dosáhnout výše zhruba 70 milionů korun. Pardubice již mají připravený projekt na revitalizaci Památníku Zámeček, cílem nyní je pomoci obci získat finance na rekonstrukci Larischovy vily a expozice obou památek propojit.

„V srpnu jsme od architektů převzali návrh stavby rekonstrukce národní kulturní památky Památníku Zámeček – popraviště, který otevřeme veřejnosti v roce 2020. Zároveň velmi úzce spolupracujeme a koordinujeme projekt záchrany a oživení městské památky Larischovy vily s vlastníkem, kterým je Československá obec legionářská. Obě místa jsou historicky neoddělitelná, shodli jsme se i na podobě expozic, které na sebe vhodně navazují,“ pochvaluje si spolupráci na projektech náměstek primátora zodpovědný za kulturu Jakub Rychtecký s tím, že cílem města je zrealizovat oba projekty. „Objekt Larischovy vily bohužel není národní kulturní památkou, legionáři tak nemohou na rozdíl od města čerpat na její potřebnou rekonstrukci evropské peníze. Naším společným cílem je propojení obou areálů, velmi pozitivně vnímám posun v jednáních s Foxconnem, který začal připouštět zpřístupnění cesty přes jeho pozemky mezi oběma objekty, mohla by tak vzniknout společná stezka připomínající cestu obětí z Larischovy vily na popraviště v období Heydrichiády,“ vysvětluje náměstek Rychtecký.

Zástupci města a Československé obce legionářské se minulý týden sešli se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, aby se v otázce Larischovy vily domluvili na možném postupu. „Rádi bychom deklarovali jednotu celého postupu navenek, proto jsme se domluvili na přípravě memoranda o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a Československou obcí legionářskou a sjednotili tak projekty Památníku Zámeček a Larischovy vily oficiálně. Věřím, že memorandum zároveň pomůže legionářům k tomu, aby získali finanční podporu také od státu,“ konstatuje primátor Pardubic Martin Charvát.

Vila je v současné době ve vlastnictví Československé obce legionářské, která ji v roce 2015 zdarma převzala od společnosti Foxconn. Potřebné finanční prostředky na kompletní revitalizaci objektu však obci chybí. „Město se v minulosti vzdalo příležitosti být partnery projektu rekonstrukce Larischovy vily, jelikož odmítlo převzít vilu od společnosti Foxconn. Podle mého názoru to nebylo dobré rozhodnutí a byl bych rád, kdyby město v příštích třech letech tento projekt podpořilo celkovou částkou ve výši 15 milionů korun a tím doplnilo chybějící zdroje potřebné k rekonstrukci této památky,“ dodává primátor.

Vzhledem k deklarované finanční podpoře tak legionáři pokračují v rekonstrukci objektu. „Vítáme iniciativu města Pardubice a osobně pana primátora Martina Charváta k doplnění chybějících zdrojů potřebných k rekonstrukci Larischovy vily ve výši 15 milionů korun. Zároveň vítáme připravenost Pardubického kraje, deklarovanou opakovaně panem hejtmanem Martinem Netolickým, zapojit se do rekonstrukce Larischovy vily částkou 15 milionů korun. Československá obec legionářská, i s ohledem na tyto příznivé informace, pokračuje v rekonstrukci věže Larischovy vily podle plánu. Do konce tohoto roku předpokládáme osazení věže replikou střechy doplněnou zrestaurovanou čtyři a půl metru vysokou korouhví,“ uvádí vedoucí realizačního týmu z Československé obce legionářské František Bobek.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz